Bra att veta om kurser och föreläsningar

Bra att veta om kurser och föreläsningar

AVBOKNING AV KURSPLATS

Om du vill avboka din kursplats ska du senast 3 dagar före kursstart ringa kansliet på telefon 040 650 8100 eller e-posta mi@malax.fi. Du kan också avboka via webben. Då behöver du ditt anmäl­ningsnummer och kursnummer. Kursledaren tar inte emot avbokningar. Om du anmält dig till en kurs men inte kommer eller meddelar förhinder så tar du kanske plats av någon annan som inte rymdes med. 20 € eller hela kursavgiften om den är mindre än 20 € debiteras om du uteblir utan att ha meddelat.

 

 Studiesedlar
Utbildningsstyrelsen har beviljat institutet studie­sedlar som möjliggör rabatterade kursavgifter. Rabatten är 25 % enligt följande:

  • pensionärer och seniorer (63 år och över): en kurs per termin i datateknik, språk eller en motionskurs märkt med    en symbol
  • invandrare: en valfri kurs per termin
  • arbetslösa arbetssökande: en valfri kurs/ föreläsning per termin mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet

Tyky- och Smartumsedlar
Du kan betala med Tyky- och Smartumsedlar på motions- och danskurserna. Sedlarna är personliga och ska vara undertecknade med ditt namn. Ge dina sedlar till kursledaren då kursen börjar, dock senast 3 veckor efter kursstarten. Inga kontanter tas emot eller ges tillbaka på sedlarna.

Vi accepterar också Smartum saldo om betalningen gjorts via Smartum nättjänsten inom 2 veckor från kursstarten.

Du som får en del eller hela avgiften betald av arbetsgivaren ska meddela det åt kursledaren då kursen börjar, dock senast 3 veckor efter kursstarten.

Fakturerad kurs krediteras inte mot motionssedlar eller andra förmåner.

 

Dans som motion Malax Korsnas 05

Gymnastik for Foraldrar och Barn Malax Korsnas 06

 

Senast uppdaterad 19.12.2017 11:48