Jump to content Jump to search
Skolskjutsar

Skolskjutsar

Skolskjutsar från 1.8.2015
Kommunen erbjuder skolskjuts till elevens närskola. Om en elev går i en annan skola än närskolan får denna elev inte gratis skolskjuts. Beslut av kommunfullmäktige § 69, 11.4.2013, § 26, 19.3.2015.

Elever som har rätt till skolskjuts är:
1) Förskolebarn om skolvägens längd överstiger 3 km eller poänggräns enligt Koululiitu överstiger 180
2) Elever i åk 1-2 om skolvägens längd överstiger 3 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 199
3) Elever i åk 3-4 om skolvägens längd överstiger 4 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 215
4) Elever i åk 5-9 om skolvägens längd överstiger 5 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 240

Farlig väg
Om en vägsträcka anses farlig, för elever i årskurs 1-2, kan elever med kortare väg till skolan få skjuts. Farliga vägar är Malaxvägen och Strandvägen om eleven inte kan korsa vägen genom tunnel.

Varifrån hämtas elever
Elever i åk 1-2 bör själva ta sig till större väg högst 1,5 km. Elever i åk 3-9 bör ta sig till större väg högst 3 km.

Ta kontakt med bildningskansliet på telefonnummer 040 650 7979 eller 050 462 6099 om du har frågor gällande skolskjutsarna.

 

Senast uppdaterad 02.02.2023 19:42