Skolåret

Skolåret

Läs- och lovtider för läsåret 2018–2019 (Bildningsnämnden 22.11.2017 § 99)

Höstterminen 13.8–21.12.2018
Höstlov 18–19.10.2018
Självständighetsdag 6.12.2018
Ledig dag 7.12.2018
Jullov 22.12.2018–6.1.2019

    Vårterminen 7.1–1.6.2019
Sportlov 25.2–1.3.2019 (vecka 9)
Påsklov 19.4–22.4.2019
Första maj 1.5.2019
Kristihimmelsfärdsdag 30.5.2019

Finska skolans läs- och lovtider för läsåret 2018-2019

Höstterminen 14.8 - 21.12.2018
Höstlov 17-19.10.2018
Skoldag lördag 1.12.2018
Självständighetsdag 6.12.2018
Skoldag fredag 7.12.2018
Jullov 22.12.2018–6.1.2019

 

 

Vårterminen 7.1–1.6.2019
Sportlov 25.2–1.3.2019 (vecka 9)
Påsklov 19.4–22.4.2019
Första maj 1.5.2019
Kristihimmelsfärdsdag 30.5.2019

Senast uppdaterad 08.11.2018 21:47