Skolåret

Skolåret

Läs- och lovtider för läsåret 2018–2019 (Bildningsnämnden 22.11.2017 § 99)

Höstterminen 13.8–21.12.2018
Höstlov 18–19.10.2018
Självständighetsdag 6.12.2018
Ledig dag 7.12.2018
Jullov 22.12.2018–6.1.2019

    Vårterminen 7.1–1.6.2019
Sportlov 25.2–1.3.2019 (vecka 9)
Påsklov 19.4–22.4.2019
Första maj 1.5.2019
Kristihimmelsfärdsdag 30.5.2019

Finska skolans läs- och lovtider för läsåret 2018-2019

Höstterminen 14.8 - 21.12.2018
Höstlov 17-19.10.2018
Skoldag lördag 1.12.2018
Självständighetsdag 6.12.2018
Skoldag fredag 7.12.2018
Jullov 22.12.2018–6.1.2019

 

 

Vårterminen 7.1–1.6.2019
Sportlov 25.2–1.3.2019 (vecka 9)
Påsklov 19.4–22.4.2019
Första maj 1.5.2019
Kristihimmelsfärdsdag 30.5.2019

Läs- och lovtider för läsåret 2019–2020 (Bildningsnämnden 11.12.2018)

Höstterminen 13.8 - 20.12.2019
Höstlov 17-18.10.2019                     
Självständighetsdag 6.12.2019        
Jullov 23.12.2019 - 6.1.2020            

Vårterminen 7.1.2020 - 30.5.2020
Sportlov 24-28.2.2020
Påsklov 10-13.4.2020
Första maj 1.5.2020 
Kristihimmelsfärdsdag 21.5.2020

Senast uppdaterad 15.01.2019 17:45