Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn är en skild verksamhet från övrig
småbarnspedagogik och beviljas för ett läsår i taget.
Verksamheten inleds den 13 augusti 2018 och avslutas den 31 maj 2019.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årsklass 1 och 2. Med särskild
motivering och om lediga platser finns, kan elever erbjudas morgon- och eftermiddagsverksamhet
fram t.o.m. den månad de fyller 10 år. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten
är att erbjuda skolbarnen en möjlighet till en trygg miljö där de under handledning av vuxna
kan delta i en verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Verksamheten ordnas på skoldagar kl. 06.30–08.30 och kl. 13.00–17.00. Det ordnas inte
någon tillfällig dagvård under skolloven förutom i juni månad. Transporten till och från
morgon- och eftermiddagsverksamheten sköts av vårdnadshavarna.

Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal. I vårdavtalet
framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad. Om behovet är
max 10 dagar per månad, förutsätts det att barnet inte överskrider det antalet. Om en överskridning
av någon anledning dock sker, debiteras avgift för den månaden i enlighet med avgift för
11–20 dagar per månad. Observera att eventuella sjukdagar räknas som närvarodagar.

Avgift när verksamheten inleds eller avslutas

Den månad verksamheten börjar/slutar uppbärs avgift för antingen 1–10 dagar eller 11–20 dagar,
beroende på om barnet varit mindre eller mer än 10 dagar. Undantag från denna regel är
vecka 22. För de skoldagar i juni månad (1-5 dagar) som eventuellt infaller i vecka 22
uppbärs en avgift om totalt 20 €.

Uppsägning av plats under läsåret sker skriftligen på förhand och lämnas in innan barnet slutar.
Om uppsägningen inte lämnats in före den sista vårddagen fortsätter faktureringen till slutet av månaden.
Om morgon- och eftermiddagsvård behövs senare på nytt, görs en ny ansökan men det förutsätter
ett avbrott på minst en månad (30 kalenderdagar).

Om verksamhet senare behövs på nytt, görs en ny ansökan. Blanketter för både uppsägning och
ansökan finns vid eftisarna och här.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet
Infoskrift från 1.1.2015

 

 

Övermalax eftis


Yttermalax eftis

Petalax eftis

Bergö daghem

Måsen, avd för morgon- och eftermiddagsverksamhet

Maalahden suomenkielinen koulu
Finskspråkig morgon- och eftermiddagsverksamhet

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax Viasvägen 102 A 2, 66140 Övermalax

Kyrktået 5, 66100 Malax

Thorshagavägen 5, 66240 Petalax

Bergö Nyvägen 43a, 66220 Bergö

 

050 598 7030
050 560 3521

050 464 9247

050 340 9186

06 343 0185

050 432 8665


050 364 5344

 Tilläggsuppgifter:

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

Senast uppdaterad 06.11.2018 15:57