Jump to content Jump to search
Läroplan

Läroplan

Förskolan och den grundläggande utbildningen följer de läroplaner som bildningsnämnden fastställt.

Läroplanerna i Malax baserar sig på grunderna för läroplaner som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

I läroplanerna fastslås bland annat följande:

  • skolans värdegrund och verksamhetskultur, allmänna mål för fostran och utbildning
  • synen på lärande, den pedagogiska miljön, arbetssätt och elevmedverkan
  • undervisningsarrangemang så som timplan, språkprogram, timresurs, riktlinjer för skolornas läsårsplaner
  • stöd för lärande och skolgång, elevvård
  • bedömning av lärande
  • målen för och innehållet i undervisningen ämnesvis

Läroplanerna fungerar som lärarens arbetsredskap i den dagliga undervisningen.

Malax-Korsnäs läroplan för den grundläggande utbildningen 1.8.2016. (eGrunder)

Malax-Korsnäs läroplan för förskoleundervisning 1.8.2016

Malax läroplan för den tvååriga förskoleundervisningen 3.5.2021

 

Senast uppdaterad 02.02.2023 19:36