Övermalax skola

Övermalax skola

Overmalaxskola

Kvarngränd 8 , 66140 Övermalax
Tfn lärarrum 040 650 7987
omalaxls@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Vik. rektor Charlotta Kansa, tfn 050 306 0123
Kök 040 650 7986
Vaktmästare 050 377 6193

Länk till skolans egna hemsida

Personal:
Rektor
Charlotta Kansa

Lärare:
Ann-Mari Björkgren
Mats Björklund
Charlotta Kansa
Kerstin Lång
Anna Salmikivi
Josefine Snellman
Maria Strandberg
Jannika Tallgård-Uunila
Lena Vikfors
Åsa Viklund

Speciallärare:
Annelie Sjöholm

Skolgångsbiträde:

Maria Löfgren
Kerstin Pettersson
Ann-Charlotte Söderback
Daniela Långkvist

Övrig personal:

Birgit Kosonen-Väglund, köksbiträde
Åsa Sjöberg, kokerska
Harry Smulter, vaktmästare
Susanne Udd, städare
Bernice Östman, städare

Senast uppdaterad 31.01.2018 14:12