Jump to content Jump to search
Övermalax skola

Övermalax skola

DSC 0222 1

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
Tfn lärarrum 040 650 7987
overmalax.skola@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Rektor Fredrik Kullberg, tfn 050 306 0123
Kök 040 650 7986
Vaktmästare 050 377 6193

Personal
Rektor
Fredrik Kullberg

Klasslärare
Ann-Mari Björkgren
Mats Björklund
Lena Vikfors
Kerstin Lång
Maria Strandberg
Åsa Viklund
Josefine Snellman
Emilia Kansa

Timlärare
Tobias Mietala

Speciallärare
Charlotta Kansa
Annelie Sjöholm

Skolgångshandledare
Malena Andtsjö
Anna-Stina Aspbäck
Daniela Långkvist
Mikaela Ström
Pernilla Ljungkvist
Camilla Häggback
Claire Björknäs

Övrig personal
Sofia Koponen, kokerska
Åsa Sjöberg, husmor
Madelene Långkvist, köksbiträde
Harry Smulter, fastighetsskötare
Susanne Udd, städare
Bernice Östman, städare

 

Senast uppdaterad 02.02.2023 19:35