Jump to content Jump to search
Övermalax skola

Övermalax skola

DSC 0222 1

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
Tfn lärarrum 040 650 7987
overmalax.skola@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Rektor Fredrik Kullberg, tfn 050 306 0123
Kök 040 650 7986
Vaktmästare 050 377 6193

Personal:
Rektor
Fredrik Kullberg

Klasslärare
Ann-Mari Björkgren
Mats Björklund
Sofia Lindroos
Lena Vikfors
Kerstin Lång
Maria Strandberg
Åsa Viklund

Timlärare
Merja Fogde
vik. timlärare Caroline Back

Speciallärare  
Charlotta Kansa
Annelie Sjöholm

Skolgångsbiträde:
Malena Andtsjö
Daniela Långkvist
Kerstin Pettersson
Mikaela Ström


Övrig personal:
Sofia Koponen, kokerska
Åsa Sjöberg, husmor
Harry Smulter, fastighetsskötare
Susanne Udd, städare
Bernice Östman, städare

Senast uppdaterad 31.03.2021 13:29