Övermalax skola

Övermalax skola

DSC 0222 1

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
Tfn lärarrum 040 650 7987
omalaxls@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Vik. rektor Lena Vikfors, tfn 050 306 0123
Kök 040 650 7986
Vaktmästare 050 377 6193

Länk till skolans egna hemsida

Personal:
Vik. rektor
Lena Vikfors

Lärare:
Ann-Mari Björkgren
Mats Björklund
Kerstin Lång
Hanna Hahtokari
Josefine Snellman
Maria Strandberg
Sandra Bjon
Åsa Viklund

Speciallärare:  
Annelie Sjöholm
Charlotta Kansa

Skolgångsbiträde:
Kerstin Pettersson
Ann-Charlotte Söderback
Daniela Långkvist

Övrig personal:
Birgit Kosonen-Väglund, köksbiträde
Åsa Sjöberg, kokerska
Harry Smulter, vaktmästare
Susanne Udd, städare
Bernice Östman, städare

Senast uppdaterad 25.11.2019 15:52