Jump to content Jump to search
Högstadiet i Petalax

Högstadiet i Petalax

DSC 0295 1

Mamrevägen 9, 66240 Petalax
Tfn kansli 040 650 8045, fax 06 347 1614
hogstadiet.petalax@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Rektor Mona Enlund, tfn 050 303 3648
Vicerektor 050 3831 290
Lärarrum 040 650 8046
Kök 040 650 8047
Vaktmästare 050 303 3647
Studiehandledare 040 650 8050
Ansvarig kurator 040 650 8119
Skolkurator (lågstadier) 050 516 6289
Skolhälsovårdare 050 321 4920

Länk till skolans egna hemsida

Senast uppdaterad 04.02.2019 18:27