Jump to content Jump to search
Finska skolan i Malax

Finska skolan i Malax

Finska skolan

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
Lärarrum 050 364 5344
Kök 040 650 7986
suomenkielinen.koulu@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Rektor Emma Lill-Their, tfn 050 436 0069

Länk till skolans egna hemsida

Personal:
Rektor:
Emma Lill-Their, tfn 050 436 0069

Lärare:
Emma Lill-Their, klasslärare
Anna-Maija Mäki, klasslärareSenast uppdaterad 23.06.2022 15:45