Bergö skola

Bergö skola

Bergo skola

Bredhällsvägen 61 c, 66220 Bergö
Tfn lärarrum 040 650 8055
bergols@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Rektor Mikael Pietilä, tfn 040 650 8054
Kök 050 408 4282
Vaktmästare 050 336 1569

Personal:
Rektor:
Mikael Pietilä

Lärare:
Anna-Lena West
Margaretha Nyman-Klemets

Skolgångsbiträde:
Inger Rönnholm
Ida Laurin

Övrig personal:
Ann-Charlotte Nordberg, kokerska
Mia Woltter, städare
Torolf West, vaktmästare

Senast uppdaterad 26.06.2017 12:43