Förskolor

Förskolor

Anmälan till förskolan för barn som är födda 2013

Förskoleundervisningen är obligatorisk.

Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen är avgiftsfri (4 h/dag). Om barnet utöver förskoleundervisning också behöver dagvård, ska dagvårdsbehovet utöver förskoleundervisningen också anges i den elektroniska anmälan.

Förskolan inleds 13.8.2019 och avslutas 29.5.2020.

Förskoleundervisningen ges vid följande platser:

Solhagens daghem, vik. föreståndare Catharina Gullfors tfn 050 343 3482
Yttermalax förskola, vik. föreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263
Petalax förskola, vik. föreståndare Catharina Gullfors tfn 050 343 3482
Bergö Daghem, vik. föreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263
Maalahden suomenkielinen koulu, vik. rektor Jessica Hyöty tfn 050 436 0069

Anmälan till förskolan sker elektroniskt och ansökningsblanketten hittar du här >>>.
Anmälan ska vara inlämnad senast den 10 februari 2019

För ytterligare information kontakta chef för småbarnspedagogiken Stina-Britt Gullqvist
Tfn 050 401 8350 (9–11.30), e-post: stina-britt.gullqvist@malax.fi

Kommunens förskolor finns vid daghemmen eller i nära anslutning till ett daghem.

Förskolan är avgiftsfri. Verksamheten ordnas fyra timmar per dag och följer skolornas schema, förutom att förskolan avslutas sista vardagen i maj månad.

I samband med förskolan ordnas morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarnen. För morgon- och eftermiddagsvården uppbärs en avgift motsvarande avgiften för halvdagsvård.
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och bruttoinkomster.

Förskoleundervisningen baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda läroplan. Kommunens plan ligger till grund för förskolornas verksamhetsplaner.

Malax-Korsnäs läroplan för förskoleundervisningen 1.8.2016 hittas här.

Förskoleundervisningen ges vid följande platser:

Solhagens daghem
Föreståndare
Yttermalax förskola
Föreståndare

 

 

 
Petalax förskola
FöreståndareBergö Daghem
Föreståndare

 


Maalahden suomenkielinen koulu
Finskspråkig förskola

Lilltelsarvägen 20, 66140 Övermalax
Vik. föreståndare Catharina Gullfors

Gula Månraketen

Malax kyrktået 5, 66100 Malax
Vik. föreståndare Isa Granqvist

Blåsippan

Vitsippan


Thorshagavägen 5, 66240 Petalax
Vik. föreståndare Catharina Gullfors


Bergö Nyvägen 43 a, 66220 Bergö
Vik. föreståndare Isa Granqvist

Måsen


Kvarngränd 8, 66140 Övermalax


          

 

Tilläggsuppgifter:

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30
Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30
 
 
Marie Löfholm
Speciallärare inom småbarnspedagogik, Bildningsavdelningen

Maria Korhonen
Speciallärare inom småbarnspedagogik, Bildningsavdelningen


 

Senast uppdaterad 13.12.2019 09:02