Förskolor

Förskolor

Kommunens förskolor finns vid daghemmen eller i nära anslutning till ett daghem.

Förskolan är avgiftsfri. Verksamheten ordnas fyra timmar per dag och följer skolornas schema, förutom att förskolan avslutas sista vardagen i maj månad.

I samband med förskolan ordnas morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarnen. För morgon- och eftermiddagsvården uppbärs en avgift motsvarande avgiften för halvdagsvård.
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och bruttoinkomster.

Förskoleundervisningen baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda läroplan. Kommunens plan ligger till grund för förskolornas verksamhetsplaner.

Malax-Korsnäs läroplan för förskoleundervisningen 1.8.2016 hittas här.

Förskoleundervisningen ges vid följande platser:

Solhagens daghem
Föreståndare
Yttermalax förskola
Föreståndare

 

 

 
Petalax förskola
FöreståndareBergö Daghem
Föreståndare

 


Maalahden suomenkielinen koulu
Finskspråkig förskola

Lilltelsarvägen 20, 66140 Övermalax
Haiju Silén

Gula Månraketen

Långgatan 1, 66100 Malax
Cilla Nyman

Blåsippan, E 12

Vitsippan, E 13


Thorshagavägen 5, 66240 Petalax
Haiju SilénBergö Nyvägen 43 a, 66220 Bergö
Cilla Nyman

Måsen


Kvarngränd 8, 66140 Övermalax


          

 

Tilläggsuppgifter:

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30
Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30
 
 
Marie Löfholm
Specialbarnträdgårdslärare, Bildningsavdelningen

Maria Korhonen
Specialbarnträdgårdslärare, Bildningsavdelningen


 

Senast uppdaterad 23.08.2018 11:11