Jump to content Jump to search
Förskolor

Förskolor

Anmälan till förskolan för barn som är födda 2014

Förskoleundervisningen är obligatorisk.

Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen är avgiftsfri (4 h/dag). Om barnet utöver förskoleundervisning också behöver småbarnspedagogisk verksamhet, ska vårdbehovet utöver förskoleundervisningen också anges i den elektroniska anmälan.

Förskolan inleds 18.8.2020 och avslutas 31.5.2021.

Förskoleundervisningen ges vid följande platser:

Solhagens daghem, vik. föreståndare Therese Risberg tfn 040 650 8163
Yttermalax förskola, vik. föreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263
Petalax förskola, vik. föreståndare Susanne Strömsbäck tfn 040 650 8158
Bergö Daghem, vik. föreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263
Maalahden suomenkielinen koulu, vik. rektor Jessica Hyöty tfn 050 436 0069

Anmälan till förskolan sker elektroniskt och ansökningsblanketten hittar du här >>>.
Anmälan ska vara inlämnad senast den 9 februari 2020

För ytterligare information kontakta chef för småbarnspedagogiken Stina-Britt Gullqvist
Tfn 050 401 8350 (9–11.30), e-post: stina-britt.gullqvist@malax.fi

Kommunens förskolor finns vid daghemmen eller i nära anslutning till ett daghem.

Förskolan är avgiftsfri. Verksamheten ordnas fyra timmar per dag och följer skolornas schema, förutom att förskolan avslutas sista vardagen i maj månad.

I samband med förskolan ordnas småbarnspedagogisk verksamhet för förskolebarnen. För verksamheten uppbärs  avgift. Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och bruttoinkomster.

Förskoleundervisningen baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda läroplan. Kommunens plan ligger till grund för förskolornas verksamhetsplaner.

Malax-Korsnäs läroplan för förskoleundervisningen 2019 hittas här

Förskoleundervisningen ges vid följande platser:

Solhagens daghem
Föreståndare
Yttermalax förskola
Föreståndare

 

 

 
Petalax förskola
FöreståndareBergö Daghem
Föreståndare

 Maalahden suomenkielinen koulu
Finskspråkig förskola

Lilltelsarvägen 20, 66140 Övermalax
Vik. föreståndare Therese Risberg

Gula Månraketen

Malax kyrktået 5, 66100 Malax
Vik. föreståndare Isa Granqvist

Blåsippan

Vitsippan


Thorshagavägen 5, 66240 Petalax
Vik. föreståndare Susanne Strömsbäck


Bergö Nyvägen 43 a, 66220 Bergö
Vik. föreståndare Isa Granqvist

Måsen


Lilltelsarvägen 20, 66140 Övermalax


          

 

Tilläggsuppgifter:

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30
Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30
 

Maria Korhonen
Speciallärare inom småbarnspedagogik, Bildningsavdelningen

 

 

Senast uppdaterad 17.11.2020 12:17