Jump to content Jump to search
Förskolor

Förskolor

Anmälan till förskolan för barn födda 2015

Inskrivningen till förskolan för verksamhetsåret 17.8.2021–31.5.2022 sker via den elektroniska anmälnings-/ ansökningsblanketten. 

Ansökan om eventuell småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen görs på samma blankett. (Kryssa då i rutan ”förskola och dagvård”).

Anmälnings-/ansökningsblanketten fylls i senast den 9 februari 2021.

Förskolan blev obligatorisk 1.8.2015. Enligt Lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs har rätt till förskoleundervisning också det år läroplikten uppkommer.

Ditt/ert barn anvisas en plats i den förskola som finns inom ert elevupptagningsområde. Ansökningsblanketten till förskolan fungerar samtidigt som inskrivning till skolan för följande läsår (2022-2023). Om du/ni vill att ert barn ska gå i en annan förskola än närförskolan ska du/ni ansöka om det till bildningsnämnden. Om ditt/ert barn går i en annan förskola än närförskolan har barnet inte rätt till eventuell skolskjuts.

I samband med att du/ni anmäler ert barn till förskolan, uppge gärna vid tilläggsuppgifter om du/ni önskar skolskjuts till ditt/ert barn till och från förskolan och uppge också om möjligt vilka dagar (skriv t.ex. ”skjuts önskas enbart alla morgnar”). Det finns fastslagna kriterier för att skolskjuts ska beviljas, se kommunens hemsida.

Förskoleundervisning ordnas i:

 Övermalax
vid Solhagens daghem, avdelningen Gula Månraketen, Lilltelsarvägen 20, tfn 050 405 4289
Vik. daghemsföreståndaren tfn 040 6508163

 Yttermalax
Yttermalax förskola, Malax kyrktået 5
avdelningen Vitsippan tfn 050 4415659, avdelningen Blåsippan tfn 050 4054291
daghemsföreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263

 Petalax
Petalax förskola, Thorshagavägen 5, tfn 040 6508152
Vik. daghemsföreståndare tfn 040 6508158

 Bergö
vid Bergö daghem, avdelningen Måsen, Bergö Nyvägen 43 a, tfn 050 4328665
Daghemsföreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263

 Finskspråkig förskoleundervisning ordnas vid
Solhagens daghem, Lilltelsarvägen 20, tfn 040 6508156
Vik. daghemsföreståndaren tfn 040 6508163

Mer information om förskolan och dess verksamhet får vårdnadshavarna efter att beslut om barnens förskoleplatser är tagna.

Tilläggsuppgifter:

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30
Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30
 

Maria Korhonen
Speciallärare inom småbarnspedagogik, Bildningsavdelningen

 

 

Senast uppdaterad 02.02.2021 08:50