Jump to content Jump to search
Bildningsväsendet

Bildningsväsendet

Bildningsväsendet sköter förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Agneta Martin
Bildningsdirektör, Bildningsavdelningen

Mona-Lisa Ek
Byråsekreterare, Bildningsavdelningen


Emma Lill-Their
Rektor, Maalahden Suomenkielinen koulu
Kvarngränd 8 66140 Övermalax

Catharina Gullfors
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen


Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

 

 

Senast uppdaterad 02.02.2023 19:27