Bildningsväsendet

Bildningsväsendet

Bildningsväsendet sköter förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Agneta Martin
Bildningsdirektör, Bildningsavdelningen

Mona-Lisa Ek
Byråsekreterare, Bildningsavdelningen
Måndag–torsdag

Susanna Weber
Vik. rektor/skolsekreterare, Bildningsavdelningen
Kvarngränd 8, 66140 Övermalax

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30


Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30 

 

Senast uppdaterad 19.06.2018 01:17