Bildningsväsendet

Bildningsväsendet


Bildningsväsendet sköter förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Agneta Martin
Bildningsdirektör, Bildningsavdelningen

Mona-Lisa Ek
Byråsekreterare, Bildningsavdelningen
Måndag–torsdag


Jennie Ekholm
Kanslist (småbarnspedagogik), Bildningsavdelningen

Susanna Weber
Vik. rektor/skolsekreterare, Finska skolan
Kvarngränd 8, 66140 Övermalax

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30


Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30
 

 

 

Senast uppdaterad 20.06.2018 13:54