Bildningsväsendet

Bildningsväsendet

Bildningsväsendet sköter förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Agneta Martin
Bildningsdirektör, Bildningsavdelningen

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30


Rebecca Lundberg
Vik. byråsekreterare, Bildningsavdelningen


Susanna Weber
Vik. rektor/skolsekreterare, Bildningsavdelningen
Kvarngränd 8, 66140 Övermalax


Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30


Mona-Lisa Ek
Kanslist (småbarnspedagogik), Bildningsavd/Socialavd
Måndag–torsdag


 

 

Senast uppdaterad 26.01.2018 11:07