Jump to content Jump to search
Barn & utbildning

Kontaktuppgifter

Avdelningen Bildning, fritid och kultur
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100

Bildningskansliet
Agneta Martin, bildningsdirektör
Tfn 050 462 6099
agneta.martin@malax.fi

Stina-Britt Gullqvist, chef för småbarnspedagogiken
Tfn 050 401 8350
stina-britt.gullqvist@malax.fi

Nina-Maria Enholm, familjedagvårdsledare
Tfn 050 361 6754
ninna.enholm@malax.fi

Senast uppdaterad 27.02.2019 11:39