Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi

 


Malax Vatten jpg

Maalahden Veden päivystysnumero 0500 861 760


 

 

IMG 2818

IMG 2823

Rainebäckin vesilaitos 16.5.2017

T

 

 

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström, puh. 0500 861 015, bobi.ahlstrom@malax.fi. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rolf Syrén (2017–2021).

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Kaavakartat ja kustannuslaskelmat on päivitetty tammikuussa 2016. Maalahden Veden johtokunta on hyväksynyt uudet kehittämisalueet 13.1.2016.


 

 

Vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueet 

Kartat:

- Bergö

- Petolahti ja Pohjois-Pirttikylä

- Yttermalax ja Övermalax

Merkkien selitykset

 


Liikelaitos Maalahden Veden säännöt

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot


Veden laatu

Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Katso viimeinen tarkkailu


 

Vesi- ja viemäriliittymäsopimusten siirtäminen

Siirtosopimukseen tarvitaan sekä kiinteistön myyjän että ostajan allekirjoitukset. Sopimukseen liitetään kopio kauppakirjasta. Lomake

 

 

 

Päivitetty 21.06.2018 13:39