Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi

Hyvä vesiasiakas!Nyt on taas aika lukea vesimittari!

         Pyydämme ystävällisesti merkitsemään vesimittarin lukeman ja luentapäivämäärän
         korttiin, allekirjoittamaan kortin ja palauttamaan sen postitse. Voitte
         ilmoittaa myös puhelimitse puh. 06 347 7111, sähköpostitse
         susanne.nyman@malax.fi tai tällä lomakkeella kautta.

         Jos tarvitset apua mittarin lukemisessa, soittakaa numeroon 0500 861 015.
         Jos emme ole saaneet vesimittarin lukemaanne tai ette ole ilmoittanut
         tarvitsevanne apua mittarin lukemisessa viimeistään 11.11.2019 teiltä
         peritään 30 euron maksu (alv 0%). Maksu lisätään automaattisesti
         seuraavan vesilaskuun.
         Vedenkulutusta on syytä seurata säännöllisesti vuotojen havaitsemiseksi.

 

Päivystysnumero
0500 861760

Raineback 16.5.2017 1

Raineback 3

Rainebäckin vesilaitos 16.5.2017 

Vesiliikelaitoksen toiminta

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström, puh. 0500 861 015, bobi.ahlstrom@malax.fi. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rolf Syrén (2017–2021).

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Maalahden kunnassa on tällä hetkellä (2019) vesijohtoverkostoa 552 km. Viemäriverkostoa on 129 km. Vesilaitoksia on kolme: Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Bergössä ja Petolahdessa on jätevedenpuhdistamot. Maalahden Veden henkilökuntaan kuuluu kolme laitoshoitajaa ja yksi putkiasentaja.


Vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueet 

Kunnanvaltuusto on 21.3.2019 hyväksynyt uudet viemärialueet

Kartat:

- Bergö

- Petolahti ja Pohjois-Pirttikylä

- Yttermalax ja Övermalax

Merkkien selitykset 


Liikelaitos Maalahden Veden säännöt

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot


Vesi- ja viemäriliittymäsopimusten siirtäminen

Siirtosopimukseen tarvitaan sekä kiinteistön myyjän että ostajan allekirjoitukset. Sopimukseen liitetään kopio kauppakirjasta. Lisätietoja: Siv Sandberg, puh. 040 650 7978. Lomake


Veden laatu

Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Uusimmat tulokset:

Långåminne

Rainebäck

Bergö

Päivitetty 25.11.2019 15:48