Jump to content Jump to search
Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesiliikelaitoksen toiminta

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström, puh. 0500 861 015, bobi.ahlstrom@malax.fi. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rolf Syrén (2017–2021).

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Maalahden kunnassa on tällä hetkellä (2019) vesijohtoverkostoa 552 km. Viemäriverkostoa on 129 km. Vesilaitoksia on kolme: Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Bergössä ja Petolahdessa on jätevedenpuhdistamot. Maalahden Veden henkilökuntaan kuuluu kolme laitoshoitajaa ja yksi putkiasentaja.


Vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueet 

Kunnanvaltuusto on 21.3.2019 hyväksynyt uudet viemärialueet

Kartat:

- Bergö

- Petolahti ja Pohjois-Pirttikylä

- Yttermalax ja Övermalax

Merkkien selitykset 


Liikelaitos Maalahden Veden säännöt

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot


Vesi- ja viemäriliittymäsopimusten siirtäminen

Siirtosopimukseen tarvitaan sekä kiinteistön myyjän että ostajan allekirjoitukset. Sopimukseen liitetään kopio kauppakirjasta. Lisätietoja: Siv Sandberg, puh. 040 650 7978. Lomake


Veden laatu

Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Uusimmat tulokset:

Långåminne

Rainebäck

Bergö

Päivitetty 28.08.2020 13:25