Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi

 

Malax Vatten jpg

 

Maalahden Veden päivystysnumero 0500 861 760


IMG 2818

IMG 2823

Rainebäckin vesilaitos 16.5.2017 

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström, puh. 0500 861 015, bobi.ahlstrom@malax.fi. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rolf Syrén (2017–2021).

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Kaavakartat ja kustannuslaskelmat on päivitetty tammikuussa 2016. Maalahden Veden johtokunta on hyväksynyt uudet kehittämisalueet 13.1.2016.


Vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueet 

Kartat:

- Bergö

- Petolahti ja Pohjois-Pirttikylä

- Yttermalax ja Övermalax

Merkkien selitykset 


Liikelaitos Maalahden Veden säännöt

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Veden laatu
Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Katso viimeinen tarkkailu


Vesi- ja viemäriliittymäsopimusten siirtäminen

Siirtosopimukseen tarvitaan sekä kiinteistön myyjän että ostajan allekirjoitukset. Sopimukseen liitetään kopio kauppakirjasta. Lomake

Päivitetty 02.10.2018 15:34