Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi

 

Päivystysnumero
0500 861760


Viemäriverkoston toiminta-alue

Maalahden kunta tarkistaa viemäriverkoston toiminta-aluettaan. Ehdotus on nähtävillä 3.12.2018–2.1.2019.

Lisätietoja antaa Maalahden veden johtaja, puh. 0500 861 015.


IMG 2818

IMG 2823

Rainebäckin vesilaitos 16.5.2017 

Vesiliikelaitoksen toiminta

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström, puh. 0500 861 015, bobi.ahlstrom@malax.fi. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rolf Syrén (2017–2021).

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Maalahden kunnassa on tällä hetkellä (2018) vesijohtoverkostoa 547 km. Viemäriverkostoa on 124 km. Vesilaitoksia on kolme: Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Bergössä ja Petolahdessa on jätevedenpuhdistamot. Maalahden Veden henkilökuntaan kuuluu kolme laitoshoitajaa ja yksi putkiasentaja.


Vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueet 

Kartat:

- Bergö

- Petolahti ja Pohjois-Pirttikylä

- Yttermalax ja Övermalax

Merkkien selitykset 


Liikelaitos Maalahden Veden säännöt

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot


Vesi- ja viemäriliittymäsopimusten siirtäminen

Siirtosopimukseen tarvitaan sekä kiinteistön myyjän että ostajan allekirjoitukset. Sopimukseen liitetään kopio kauppakirjasta. Lisätietoja: Siv Sandberg, puh. 040 650 7978. Lomake


Veden laatu

Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Uusimmat tulokset:

Långåminne

Rainebäck

Bergö

Päivitetty 20.06.2019 15:14