Jump to content Jump to search
Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi


Tarjouspyyntö: Vesijohto ja viemäri

Maalahden Vesi pyytää tarjouksia vesijohdon ja viemärin rakentamisesta Skarpuddenin ja Öjnan välille.

Tarjousasiakirjoja voit tiedustella numerosta 0500 861 015.

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 20.9.2022 klo 15.00.

Vesiliikelaitoksen toiminta

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström ja johtokunnan puheenjohtaja Rolf Syrén (2017–2021).


Vesi

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Kunnalla on vesilaitokset Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Klikkaamalla vesilaitosta näet viimeisimmän veden laaturaportin. Veden kovuus on 3,5 dH.


Viemäri

Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma löytyy välilehdeltä "Maksut ja laskutus".

Maalahden kunnassa on tällä hetkellä (2019) vesijohtoverkostoa 552 km. Viemäriverkostoa on 129 km. Vesilaitoksia on kolme: Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Bergössä ja Petolahdessa on jätevedenpuhdistamot. Yttermalaxista ja Övermalaxista jätevesi pumpataan Påttin jätevedenpuhdistamolle Vaasaan.

Päivitetty 06.09.2022 10:55