Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Alueen asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2018. Kaikkiaan alueelle kaavoitetaan noin 130 erisuuruista tonttia eri tarkoituksiin. Kunnallistekniikka on suunniteltu rakennettavan kolmessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe vuonna 2019.

Alue sijaitsee Söderfjärdenin reunalla, noin 17 km:n päässä Vaasan torilta. Maalahden keskustaan on noin 2 km ja Pixnen urheilualueelle 5 km.

PR 07032018 A

 

Monica Asplund
Kansliasihteeri, Tekninen osasto

Päivitetty 01.06.2018 09:21