Jump to content Jump to search
Yksityistiet

Yksityistiet

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet

Kunta järjestää asian valmistelun aikana kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, joissa kerrotaan prosessista ja kuullaan tiekuntia.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet pidetään seuraavasti:

1. Bygdegården 28.2.2023 klo 18–19 (Köpingintie 18, 66100 Maalahti)
2. Gymnasiet i Petalax 7.3.2023 klo 18–19 (Mamrentie 9, 66240 Petolahti)

Tilaisuudet ovat samansisältöiset. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lisätietoja antaa tiemestari Kim Svarvar, puh. 050 086 1190, kim.svarvar@malax.fi.

Sopimus yksityisteiden hoidosta ja kriteerien päivitys

Maalahden kunnanvaltuusto on 14.11.2022 irtisanonut kaikki kunnan ja tiekuntien väliset yksityisteiden kunnossapitosopimukset päättymään 31.12.2023. Päätös julkaistiin kunnan verkkosivustolla 22.11.2022.

Sopimukset, jotka kunta on aiemmin tehnyt tiekuntien kanssa yksityisteiden kunnossapidosta, ovat vanhentuneita, samoin kuin tiedot yksityisteiden tiekunnista. Jotta periaatteita voidaan tarkastella ja sopimukset uusia, vanhat sopimukset on irtisanottu. Edellytys uusien sopimusten laatimiselle on se, että tiedot tiekunnista ja niiden toimitsijamiehistä/hoitokunnista ovat ajantasaisia. Jäljempänä on luettelo teistä, joilla on aiemmin ollut sopimus.

Tekninen lautakunta tarkastelee yksityisteiden hoitoperiaatteita ja laatii ehdotuksen niiden päivittämiseksi. Tavoitteena on, että mahdolliset muutokset yksityisteiden hoitoperiaatteisiin voidaan käsitellä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa keväällä 2023.

Tarkoituksena on, että uudet sopimukset laaditaan ja tehdään hyvissä ajoin 31.12.2023 mennessä, jotta sellaisten nykyisten yksityisteiden kunnossapito, jotka täyttävät kunnan periaatteet ja yksityistielain 84. §:ssä asetetut vaatimukset, jatkuu keskeytyksettä. 

Tiekunnan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet, jotta se voi tehdä uuden kunnossapitosopimuksen kunnan kanssa:

  1. Tiekunnan kokouksen tulee valita toimitsijamies/hoitokunta.
  2. Ote tiekunnan kokouksen päätöksestä tulee lähettää kunnalle osoitteeseen Maalahden kunta, tiemestari Kim Svarvar, Malminkatu 5, 66100 Maalahti.
  3. Tiekunnan yhteystiedot tulee rekisteröidä Maanmittauslaitokselle
    (https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_).
  4. Voidakseen saada mahdollisia valtionavustuksia perusparannuksiin tiekunnan tulee myös rekisteröityä Digiroad-tietojärjestelmään (https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin).

Luettelo teistä, joilla on aiemmin ollut sopimus

Pohjois-Pirttikylä
Sanelidvägen, Långängsvägen, Granholmintie, Ängsvägen, Mossavägen, Kalmossantie

Kolina – Långåminne
Kolinantie, Sillantaustantie, Kolinan koulutie, Kuusinevantie, Långåminnentie, Heljokärrvägen, Heljovägen, Holmvägen, Habramvägen, Messjutvägen

Övermalax – Yttermalax
Heljobackvägen, Lillheljobackvägen, Björknäsvägen, Östra Ribäcksvägen, Molapnevägen, Kråknäsvägen, Lågasvägen, Brännbackvägen, Tomstået, Simonsbackvägen, Nymansbackvägen, Nämndesbackvägen, Ahlnäsvägen/Kråkjutvägen, Tvärvägen, Viaksentie, Töckmovägen, Smulterbackvägen/Lottasbackvägen, Mellanvägen, Knöstået, Langerskogsvägen, Helnevägen, Lilltelsarvägen/Slasktået, Storbackvägen/Erkustået, Storsjövägen, Nyvägen, Gräsgårdsvägen, Lömnehagavägen/Bergvägen, Oikotie, Klockarback-Norrängintie, Kopparbyntie-Lippnevägen, Herrgårdstået, Tuvastået, Somppisvägen, Öjnantie-Öjnan huvilatie, sis. Öjnan yhdystien, Majorsvägen

Petolahti
Öjna-Degerviksvägen, Bockörsvägen, Bofjärdsvägen, Nybyggarvägen, Farmvägen, Mamrentie, Kallkärrintie, Gålörsvägen, Strandbackvägen, Maravägen, Torrbackvägen, Långjutvägen, Bjurnäsvägen, Storkärrvägen, Ådalsvägen, Åmossa-Skottvägen, Smedbackvägen

Bergö
Sviditået, Hamnfladavägen, Bergö Nyvägen, Båthushagavägen, Valltået, Dyviksvägen, Norrsundintie, Norröntie, Puistopolku, Svartnäsvägen

Yksityisteiden perusparantaminen

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025.

Tiekunta voi saada näiden vuosien aikana valtionavustusta yksityistien perusparantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.

Esimerkkejä avustusprosenttien muutoksista:

  • tavanomaiset tien perusparantamiskohteet: 50 % -> 70 %
  • merkittävimmät siltakohteet: 75 % -> 85 %
  • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet: 75 % -> 85 %.

Perusparantamishankkeiden tulisi käytännössä olla vähintään 10 000 euron suuruisia, jotta niille voidaan myöntää avustusta.

Lisätietoa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivustolta.

Ohjeita avusten hakemiseen.

Päivitetty 28.02.2023 11:41