Jump to content Jump to search
Yleiskaavat

Yleiskaavat

HYVÄKSYTYT / VAHVISTETUT

 Pohjanmaan maakuntakaava, karttalehti B


TAAJAMA-ALUEET

Petolahden osayleiskaava  (laajennus) - 20.6.2022 § 42                        - Kaavakartta
 
                                                                                                                - Merkinnät ja määräykset


Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaava - 18.5.2017 § 37 				- Kaavakartta
															- Merkinnät & määräykset

Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaava - 1.12.2001 					- Kaavakartta
															- Merkinnät & määräykset

Petolahden osayleiskaava - 1.12.2001 							- Kaavakartta
															- Merkinnät & määräykset

Bergön osayleiskaava - 10.12.2001 								- Kaavakartta + Merkinnät & määräykset
RANTA-ALUEET


Merenläheinen asumisen osayleiskaava, pohjoisosa - 14.12.2004 	- Kaavakartta 
- Merkinnät & määräykset

Merenläheinen asumisen osayleiskaava, eteläosa - 14.12.2004 		- Kaavakartta
- Merkinnät & määräykset

Maalahden kunnan merenrantojen, osayleiskaava - 19.6.1996 		- Kaavakartta (sisäsaaristo)
- Kaavakartta (ulkosaaristo)
- Merkinnät & määräykset


TUULIVOIMA-ALUEET


Ribäckenin tuulivoimaosayleiskaava - 14.6.2018 § 26				- Kaavakartta + Merkinnät & määräykset


Långmossan tuulivoimaosayleiskaava - 16.11.2017 § 119 			- Kaavakartta + Merkinnät & määräykset


Takanebackenin tuulivoimaosayleiskaava - 28.9.2017 § 105 		- Kaavakartta + Merkinnät & määräykset