Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat


TARKISTUS - RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, KV 9.10.2014 § 65

Tausta: Tavoitteena on tarkistaa osayleiskaavaa siten, että mahdollistetaan korkeampien tuulivoimaloiden rakentaminen. Voimassa oleva yleiskaava sallii 200 metrin korkuiset tuulivoimalat, nyt on tavoitteena 250 metrin kokonaiskorkeus.

Kaavoituksen vaiheet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.2.–16.3.2018
Kaavaehdotus nähtävillä: 5.4.–7.5.2018

Kaavaehdotus, kartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Melumallinnus
Välkemallinnus
Näkemäalueanalyysi
Kuvasovitteet
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Vaikutukset linnustoon

 


SÖDERFJÄRDSBACKENIN ASEMAKAAVA

Tausta:
Kunnan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavalla väestönkasvun lisääminen Maalahden kuntakeskuksen
Yttermalaxin välittömässä läheisyydessä. Kunnan toiveena on voida tarjota vetovoimaisia tontteja maaseutumaisessa
pientalomiljöössä. Alueen strategisesta sijainnista johtuen alueelta on lyhyt välimatka lukuisiin seudun työpaikkoihin
sekä seutukeskukseen Vaasaan.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 23.5.–8.7.2016
  • Kaavaluonnos nähtävillä: 14.2.–16.3.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.2018

* Söderfjärdsbackenin asuntoalue, kunnan maa-alueet, kartta:

     PR 01022018 a


 

Päivitetty 05.04.2018 09:31