Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

ASEMAKAAVA - SÖDERFJÄRDSBACKEN

Tausta: Kunnan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavalla väestönkasvun lisääminen Maalahden kuntakeskuksen Yttermalaxin välittömässä läheisyydessä. Kunnan toiveena on voida tarjota vetovoimaisia tontteja maaseutumaisessa pientalomiljöössä. Alueen strategisesta sijainnista johtuen alueelta on lyhyt välimatka lukuisiin seudun työpaikkoihin sekä seutukeskukseen Vaasaan.

Kaavoituksen vaiheet:

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Jonas Aspholm, puh. 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi. Muistutukset/lausunnot on jätettävä viimeistään 15.10.2018 Maalahden kunnanhallitukselle, Malminkatu 5, 66100 Maalahti tai malax@malax.fi.

 

* Söderfjärdsbackenin asuntoalue, kunnan maa-alueet, kartta:PR 01022018 a

 


YKSITYISKOHTAINEN OSAYLEISKAAVA – ÖJNA

Tausta: Kaavoituksen päätarkoituksena on laatia yksityiskohtainen osayleiskaava ja vahvistaa alueen käyttötarkoitus pysyvään asutukseen. Aluetta koskevassa osayleiskaavassa (Merenläheisen asumisen osayleiskaavan eteläosa – 14.12.2004) saa valita käyttötarkoituksen loma-asumisen ja pysyvän asumisen väliltä. Tällä kaavalla maanomistaja haluaa määrittää alueen käyttötarkoituksen (pysyvä asuminen), vahvistaa rakennuspaikkojen sijoituspaikat ja myös selvittää mahdollisuudet korottaa tonttien rakennusoikeutta.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.6.–3.8.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.201_

 

 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – ÅMINNEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

Tausta: Kaavoituksen tarkoituksena on tarkistaa asemakaavaa siten, että se osittain vastaa nykyistä tilannetta, mutta myös siten, että se mahdollistaa alueen kehittämisen eteenpäin.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä:14.6.–3.8.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.201_

 

 


RANTA-ASEMAKAAVA – STENSKÄRET

Tausta: Tarkoitus on laatia Stenkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan pohjalta. Suunnittelussa selvitetään rantayleiskaavassa osoitettujen RA-rakennuspaikkojen uudelleenjärjestely tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Tämän lisäksi tutkitaan, kuinka mahdollinen tieyhteys tonteille saareen tulevaisuudessa voidaan toteuttaa sekä rakennusoikeuden vähäinen korottaminen 150 m² tonttia kohden. RM/480-alueen osalta tutkitaan, kuinka moneen yksittäiseen rakennuspaikkaan alue voidaan muuntaa.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 14.6.–3.8.2018
  • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.201_
  • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.201_

 

 


OSAYLEISKAAVA (TARKISTUS) – RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, KV 9.10.2014 § 65

Tausta: Tavoitteena on tarkistaa osayleiskaavaa siten, että mahdollistetaan korkeampien tuulivoimaloiden rakentaminen. Voimassa oleva yleiskaava sallii 200 metrin korkuiset tuulivoimalat, nyt on tavoitteena 250 metrin kokonaiskorkeus.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.2.–16.3.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä: 5.4.–7.5.2018 

 

 


 

Päivitetty 13.09.2018 12:34