Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat


Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 14.6.–3.8.2018:

YKSITYISKOHTAINEN OSAYLEISKAAVA – ÖJNA

- kaavaselostus

kaavaluonnos

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASEMAKAAVA – ÅMINNEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

kaavaselostus

- kaavaluonnos

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RANTA-ASEMAKAAVA – STENSKÄRET

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lausunnot ja mahdolliset mielipiteet on jätettävä viimeistään 3.8.2018 Maalahden tekniselle lautakunnalle, Malminkatu 5, 66100  Maalahti tai malax@malax.fi.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Jonas Aspholm, puh 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi.


 

 

 

 

TARKISTUS – RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, KV 9.10.2014 § 65

Tausta: Tavoitteena on tarkistaa osayleiskaavaa siten, että mahdollistetaan korkeampien tuulivoimaloiden rakentaminen. Voimassa oleva yleiskaava sallii 200 metrin korkuiset tuulivoimalat, nyt on tavoitteena 250 metrin kokonaiskorkeus.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.2.–16.3.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä: 5.4.–7.5.2018

 

 


SÖDERFJÄRDSBACKENIN ASEMAKAAVA

Tausta:
Kunnan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavalla väestönkasvun lisääminen Maalahden kuntakeskuksen
Yttermalaxin välittömässä läheisyydessä. Kunnan toiveena on voida tarjota vetovoimaisia tontteja maaseutumaisessa
pientalomiljöössä. Alueen strategisesta sijainnista johtuen alueelta on lyhyt välimatka lukuisiin seudun työpaikkoihin
sekä seutukeskukseen Vaasaan.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 23.5.–8.7.2016
  • Kaavaluonnos nähtävillä: 14.2.–16.3.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.2018

* Söderfjärdsbackenin asuntoalue, kunnan maa-alueet, kartta:

     PR 01022018 a


 

Päivitetty 14.06.2018 12:02