Jump to content Jump to search
Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa asumiselle, työpaikoille ja virkistykselle korkeatasoinen ympäristö. Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki, maakuntakaava ja ympäristöministeriön suositukset. Kunta vastaa kaavoituksesta alueellaan.

Yleiskaava antaa rakentamiselle suuntaviivat ja asemakaava määrää rakentamisesta tietyllä alueella.

Kaavoitusta koskeva muistutus/mielipide, lomake täällä

Maalahden kaavoja ja kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Jonas Aspholm
Kaavoitusinsinööri, Tekninen osasto

 

Kyrkbacken2

Päivitetty 20.06.2019 15:15