Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa asumiselle, työpaikoille ja virkistykselle korkeatasoinen ympäristö. Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki, maakuntakaava ja ympäristöministeriön suositukset. Kunta vastaa kaavoituksesta alueellaan.

Yleiskaava antaa rakentamiselle suuntaviivat ja asemakaava määrää rakentamisesta tietyllä alueella.

Maalahden kaavoja ja kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Jonas Aspholm
Kaavoitusinsinööri, Tekniska avdelningen

Mats Brandt
Kunnanjohtaja, Hallinto-osasto

Kyrkbacken2

Päivitetty 01.03.2018 08:15