Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa asumiselle, työpaikoille ja virkistykselle korkeatasoinen ympäristö. Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki, maakuntakaava ja ympäristöministeriön suositukset. Kunta vastaa kaavoituksesta alueellaan.

Yleiskaava antaa rakentamiselle suuntaviivat ja asemakaava määrää rakentamisesta tietyllä alueella.

Kaavoitus koskeva muistutus/mielipide, lomake täällä

Maalahden kaavoja ja kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Jonas Aspholm
Kaavoitusinsinööri, Tekninen osasto

 

Kyrkbacken2

Päivitetty 29.11.2018 09:19