Jump to content Jump to search
Aktuellt
09.10.2020

Vattenavläsning pågår

Gå till formuläret.

Bästa vattenkonsument, det är dags att läsa av vattenmätaren!

Anteckna vattenmätarställningen, datum och underskrift på avläsningskortet och sänd det till oss.
Du kan också returnera det till
- kommunens postlåda invid Kommungårdens huvudingång
- e-post till susanne.nyman@malax.fi
- via formuläret, gå till formuläret
- meddela per telefon till Kommungårdens växel 06 347 7111

Behöver ni hjälp med avläsningen kan ni ringa tel. 040 650 8132.

Om vi inte fått mätaravläsningskortet eller ni inte anmält att ni behöver hjälp med avläsning senast 6.11.2020 uppbärs en avgift på 37,20 euro (inkl, 24 % moms), som automatiskt sätts på följande vattenfaktura.

Kontrollera regelbundet vattenförbrukningen för att undvika ev. läckage.


Gå till "Aktuellt"