Aktuellt
20.05.2019

Uppgörande av kulturmiljöinventering

Petalax delgeneralplan är under revidering och som ett delmoment i arbetet utarbetas en kulturmiljöinventering. Objekt och områden som omnämns i Malax kulturmiljöprogram kommer att inventeras under maj och juni månad varvid främmande personer kan röra sig i terrängen/området. Arbetet utförs av Ramboll Finland Oy.

Tilläggsinformation ges av planläggningsingenjör Jonas Aspholm, tfn 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi.


Gå till "Aktuellt"