Jump to content Jump to search
Aktuellt
27.05.2021

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd slutar 23.6. Ersättning för stängning kan sökas

Ansökningstiden för kostnadsstöd slutar 23 juni kl. 16.15 (observera tiden!). Ansökningstiden för ersättning för stängning har börjat 12.5. Ersättning för stängning ska sökas inom fyra månader från stängningen av kundlokalerna.

Till vem?

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021) relaterade löne- och andra kostnader. Kostnadsstödet innehåller även ensamföretagarstödet som hör till ensamföretagare.

Ersättning för stängning är tänkt till mikro- och småföretag som sysselsätter max. 49 anställda. Ersättning för stängning är ett stöd till företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser. Till stödet berättigade företag är förplägnadsverksamhet samt t. ex gym, simhallar och inomhuslekparker.

Ansök kostnadsstöd om

  • företagets egen omsättning har minskat med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden
  • företaget har minst 2 000 euro i kostnader för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Utöver företagets egen omsättning bedömer Statskontoret minskningen av intäkterna i företagets bransch, liksom i tidigare ansökningsomgångar. Om branschens omsättning har minskat med minst 10 % under stödperioden får företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering, om övriga villkor för stödet är uppfyllda.

Statskontoret berättar att företag som inte omfattas av branschbegränsningen kan ansöka om kostnadsstöd genom att motivera att den minskade omsättningen beror på pandemin. I båda fallen ska sökanden uppfylla de övriga villkor för beviljande av stöd som fastställs i lag.

Hur ansöker man?

Kostnadsstöd och ersättning för stängning ansöks i Statskontorets elektroniska ansökningskanal på www.statskontoret.fi.

Ansökningskanalen hjälper kunden att fylla i ansökan. Du kan också spara din ansökning som ett utkast och fortsätta att fylla i ett senare skede. Inga bilagor krävs för ansökan.

Varifrån får man hjälp?

Om du har frågor om kostnadsstödet, ersättning för stängning och hur du ansöker om dem, boka en tid hos företagsrådgivare. VASEKs företagsrådgivare hjälper företag i Vasaregionen avgiftsfritt att ansöka stödet och med andra företagets utmaningar.
www.vasek.fi


Gå till "Aktuellt"