Jump to content Jump to search
Aktuellt
17.05.2023

Tillfällig utfart från Pixnevägen/Idrottsvägen

Vi har ordnat en tillfällig utfart från Pixnevägen/Idrottsvägen via Pixnegränd och Björkasvägen så att trafiken fås möjligast enkelriktad vid grävningsarbetet längs Pixnevägen närmast Malaxvägen.


Gå till "Aktuellt"