Jump to content Jump to search
Aktuellt
19.01.2023

Sök studiestipendium senast 13.3.2023

Malax kommun beviljar ett hemkommunsstöd om 75 euro per termin till studerande som har Malax kommun som hemort

Kriterier för beviljande av hemkommunsstöd:
- heltidsstuderande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola
- studeranden har Malax som hemort
- beviljas för högst 6 terminer eller tre år
- beviljas personer upp till 25 års ålder
- till ansökan ska bifogas närvarointyg från skolan eller intyg över studieprestationer.

Ansökningsblankett.
Ansökan med närvarointyg från studieinrättningen lämnas in senast måndag 13.3.2023 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.

 


Gå till "Aktuellt"