Jump to content Jump to search
Aktuellt
12.10.2020

Sök studiestipendier senast söndag 15.11.2020

Malax kommun beviljar ett hemkommunsstöd om 75 euro per termin till studerande som har Malax kommun som hemort.

 Kriterier för beviljande av hemkommunsstöd:

- heltidsstuderande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola
- studeranden har Malax som hemort
- beviljas för högst 6 terminer eller tre år
- beviljas personer upp till 25 års ålder
- till ansökan ska bifogas närvarointyg från skolan eller intyg över studieprestationer.

Ansökningsblanketten hittar du här eller kan hämta från Kommungården.
Ansökan med närvarointyg från studieinrättningen inlämnas senast söndag 15.11.2020 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.Stipendium för studerande inom jord- och skogsbrukssektorn

Kriterier för beviljande av stipendium:

- studier inom jord- och skogsbrukssektorn
- studeranden har Malax som hemort
- till ansökan ska bifogas närvarointyg från skolan eller intyg över studieprestationer

Ansökningsblanketten hittar du här eller kan hämta från Kommungården.
Ansökan med närvarointyg från studieinrättningen inlämnas senast söndag 15.11.2020 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.


Gå till "Aktuellt"