Aktuellt
09.10.2019

Sök studiestipendier senast måndag 11.11.2019

Malax kommun beviljar ett hemkommunsstöd om 75 euro per termin till studerande som har Malax kommun som hemort.

 Kriterier för beviljande av hemkommunsstöd:

- heltidsstuderande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola
- studeranden har Malax som hemort
- beviljas för högst 6 terminer eller tre år
- beviljas personer upp till 25 års ålder
- till ansökan skall bifogas närvarointyg från skolan eller intyg över studieprestationer.

Ansökningsblanketten hittar du här eller kan hämta från Kommungården.
Ansökan med närvarointyg från studieinrättningen inlämnas senast måndag 11.11.2019 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.Stipendium för studerande inom jord- och skogsbrukssektorn

Kriterier för beviljande av stipendium:

- studier inom jord- och skogsbrukssektorn
- studeranden har Malax som hemort
- till ansökan skall bifogas närvarointyg från skolan eller intyg över studieprestationer

Ansökningsblanketten hittar du här eller kan hämta från Kommungården.
Ansökan med närvarointyg från studieinrättningen inlämnas senast måndag 11.11.2019 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.


Gå till "Aktuellt"