Aktuellt
01.07.2020

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 1.7.2020
Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.  

Bildningssektorn
Skolorna håller sommarlov.

Biblioteken är öppna som normalt

Malax kommuns fastigheter öppnar stegvis från och med 1.6.2020
I enlighet med regeringens rekommendationer och Regionförvaltningsverkets beslut kan från och med 1.6.2020 offentliga sammankomster ordnas då antalet deltagare är under 50 pers. Malax kommun öppnar sina fastigheter för bokningar igen från och med 1.6.2020. Detta gäller även mötesutrymmen i Kommungården även om dörrarna till Kommungården hålls stängda till och med 2.8.2020. Då det gäller bokning av skolor sker detta tillsvidare enbart efter prövning från fall till fall. Även t.ex. gymmet i Pixnehallen öppnar igen från och med 1.6.2020.

Vård- och omsorg
Läs om åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral under perioden 23.3–31.8.2020 här.

Besök in på äldreboende är ännu inte möjliga för alla, men anhöriga till äldre på boendeenheterna ges möjlighet att träffas utomhus vid enheternas besöksstationer. Varje besökare beställer tid till respektive enhet och kommer överens om besökstid. Det är också möjligt att ta med sin anhörig på en promenad.

Besök är tillåtet om den boende är svårt sjuk. Överenskommelse och direktiv ges av personalen vid enheterna.

Ring och boka om en icke-brådskande tandläkartid ifall du blir förkyld eller får andra flunsasymptom. Detta för att undvika att andra klienter eller personal utsätts för smittorisk. Det är viktigt att även personalen hålls frisk då trycket inom vården nu är högt. Medborgare bör agera med omdöme och särskild försiktighet i sina kontakter med i synnerhet riskgrupper. Riskgrupperna omfattar äldre personer och personer med en primärsjukdom.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611. Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Förvaltning
Dörrarna till Kommungården hålls stängda fram till 2.8.2020.

Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand ska ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi.

Telefonväxeln, tfn 06 347 7111, 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Kunder som har färdigt ifyllda blanketter till Servicepunkten uppmanas att lägga dem i postlådan som finns vid Kommungårdens huvudingång.

Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov.


Ledningsgruppen i Malax
1.7.2020


Gå till "Aktuellt"