Jump to content Jump to search
Aktuellt
25.08.2020

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 25.8.2020
Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.  

Bildningssektorn
Undervisning ordnas i enlighet med de rekommendationer som Utbildningsstyrelsen gett.

Biblioteken
Biblioteken är öppna som vanligt.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
Inleder höstterminen i vanlig ordning med beaktande av vissa restriktioner som kan inverka på enskilda kurser.

Malax kommuns fastigheter
Malax kommuns fastigheter är öppna som vanligt. Enda undantaget är skolorna där ingen övrig verksamhet än undervisning kan ordnas i enlighet med Undervisningsministeriets och Utbildningsstyrelsens anvisningar. Detta innebär att vissa kvällsaktiviteter som försiggått i skolorna tillsvidare inte är möjlig.

Vård- och omsorg
Besök in på äldreboende är möjliga med vissa begränsningar. Besök kan ske inomhus men ännu inte i klientens rum. Besök ska bokas in via enhetens personal och antalet besökare per klient är begränsat till två personer per besök. Person som uppvisar symptom på luftvägsinfektion eller som annars är förkyld ska inte besöka boendeenheterna. God handhygien ska iakttas och besökare ska använda ansiktsmask under besöket.

Ring och boka om en icke-brådskande tandläkartid ifall du blir förkyld eller får andra flunsasymptom. Detta för att undvika att andra klienter eller personal utsätts för smittorisk. Det är viktigt att även personalen hålls frisk då trycket inom vården nu är högt. Medborgare bör agera med omdöme och särskild försiktighet i sina kontakter med i synnerhet riskgrupper. Riskgrupperna omfattar äldre personer och personer med en primärsjukdom.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611. Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Utdelning av munskydd
Malax kommun delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade kommuninvånare från och med 9.9.2020. Antal munskydd som delas ut är 4 st/person. Personer som upplever sig vara i behov av ansiktsmasker och som själva inte kan betala för dessa kan ta kontakt med socialavdelningens personal för att hämta gratis ansiktsmasker.

Tfn 050 502 7787, 06 347 7312, 06 347 7316, 06 347 7309 (telefontid kl. 8.30–9.30)

Ansiktsmasker rekommenderas att användas i situationer där det är svårt att hålla säkerhetsavstånd till andra personer. Tex. när du reser med kollektivtrafik, deltar i stora tillställningar eller besöker affärer under rusningstid.

Förvaltning
Dörrarna till Kommungården hålls öppna som normalt.

Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand bör ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi.

Telefonväxeln, tfn 06 347 7111, 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Kunder som har färdigt ifyllda blanketter till Servicepunkten uppmanas att lägga dem i postlådan som finns vid Kommungårdens huvudingång, men de kan även lämnas direkt till kommunens infodisk.


Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov.

Ledningsgruppen i Malax
25.8.2020


Gå till "Aktuellt"