Aktuellt
04.10.2019

Malax kommun erbjuder till försäljning genom anbud följande fastigheter

Åkermark:

Nr 1: Fastigheten Back 475-402-3-123, ca 1,4 ha. Karta

Nr 2: Del av fastigheten Utgård 475-402-3-139, ca 1,1 ha. Karta

Nr 3: Del av fastigheten Utgård 475-402-3-139, ca 2,5 ha. Karta

Nr 4: Del av fastigheten Högback 475-402-3-56, 0,4 ha, fastigheten Spovåker 475-402-3-170 0,46 ha, fastigheten Höglund 475-402-3-126, 1,27 ha. Fastigheterna bildar ett sammanhängande område på ca 2,12 ha. Karta


Tomtmark:

Bägge bostadstomter ligger inom generalplaneområde (AT). Genom ett förfarande med planeringsbehovsbeslut är det möjligt att erhålla bygglov på tomterna.

Nr 5: Fastigheten Brännhaga 475-402-3-297, ca 1,2 ha. Karta

Nr 6: Del av fastigheten Högback 475-402-3-56, ca 1,4 ha, inklusive byggnader såsom bostadshus och gårdsbyggnader. Byggnadsbeståndet är i behov av renovering och säljes i befintligt skick. Till tomten finns el- och vattenanslutning som ingår i köpet. Karta

Anbud ges för varje objekt separat och riktas till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller per e-post till malax@malax.fi. Anbuden inlämnas senast 28.10.2019 kl.15.00. Märk anbuden ”Utgård”. Malax kommun förbehåller sig rätten godkänna eller förkasta anbud. Villkorliga anbud godkänns ej. 

För mera info kontakta förvaltningsdirektör Markus Norrback, tfn 050 527 9210, markus.norrback@malax.fi

Bilder från fastighet nr 6:

DSC1956 4DSC1958 3DSC1961 4

DSC1964 3DSC1965 3


Gå till "Aktuellt"