Jump to content Jump to search
Aktuellt
14.06.2022

Kommunerna i Vasa och Storkyro regionerna uppdaterar trafiksäkerhetsplanen

Som utgångspunkt för planeringen behövs invånarnas erfarenheter av trafiksäkerhetsläget och möjligheterna att färdas från plats till plats. Erfarenheterna samlas in av lokalbefolkningen och övriga som rör sig i området med hjälp av en enkät. I enkäten utreds svarspersonernas resvanor och sådant som kan orsaka otrygghet i trafiken. Dessutom vill vi få uppgifter om platser som uppfattas farliga eller problematiska, men som inte nödvändigtvis framgår av olycksstatistiken. Enkäten förser också planerarna med uppgifter om otrygga platser där det många gånger har varit ”nära ögat” eller där otryggheten beror på för höga hastigheter.

I enkäten kan invånarna berätta om problem inom olika färdsätt och annat som skapar otrygghet. I enkäten kartlägger vi också svarspersonernas egna val av färdsätt och deras trafikbeteende.

Enkäten är öppen till och med den 17.7.2022.

Enkäten kan besvaras på nätet: https://response.questback.com/destiaoy/vs_asukaskysely

Syftet med planen
Syftet med planen är att hitta åtgärder somt förbättrar säkra och hållbara transporter inom Vasa och Storkyro regionerna samt som är realistiska och möjliga att förverkliga. Planen innehåller en analys av den nuvarande situationen i trafiken och förbättringsåtgärder i trafikmiljön. Dessutom beaktas tillgängligheten i centrum och byarna samt motiveras kommunernas trafiksäkerhetsgrupper till aktivt trafiksäkerhetsarbete.

Trafiksäkerhetsarbetets vision är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. För att konkretisera denna vision fastställs egna mål och prioriteringar i regionen inom trafiksäkerhetsarbetet.

Mera information på Närings-, trafik- och miljöcentralen hemsida.


Gå till "Aktuellt"