Aktuellt
12.09.2018

Enkät om service för barn, unga och familjer i Österbotten

Programmet för utveckling av barn- och familjeservice (LAPE) har som mål att skapa gynnsamma uppväxt- och inlärningsmiljöer för barn och ungdomar, samt att stödja familjevården, i den förändrade miljö som social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen medför. LAPE utvecklar service genom att förnya beröringspunkterna mellan landskapets och kommunens service.

Med tanke på detta är det av största vikt att barn, unga, familjer och föräldrar i Österbotten får delge sin syn på hur vad som redan fungerar bra och vad som kunde utvecklas. Den här hösten genomförs därför en elektronisk undersökning av servicen för barn, unga och familjer i Österbotten. Enkäten utförs av Åbo Akademi, Vasa Universitet och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med LAPE Österbotten, och riktar sig i första hand till vårdnadshavare.

Enkäten är anonym och tar 5–10 minuter att fylla i. Länk till enkäten: http://sgiz.mobi/s3/enkat

annons


Gå till "Aktuellt"