Aktuellt
11.02.2019

Ansök om hemkommunstöd

Malax kommun beviljar ett hemkommunsstöd om 75 euro per termin till studerande som har Malax kommun som hemort.

Kriterier för beviljande av hemkommunsstöd:

-          heltidsstuderande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola
-          studeranden har Malax som hemort
-          beviljas för högst 6 terminer eller tre år
-          beviljas personer upp till 25 års ålder
-          till ansökan ska bifogas närvarointyg från läroanstalten.

Ansökan med närvarointyg inlämnas senast måndag 18.3.2019 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, blanketter (under övrigt) eller kan fås från Kommungården (tfn 06 347 7111).


Gå till "Aktuellt"