Jump to content Jump to search
Aktuellt
18.01.2021

Ansök om hemkommunstöd

Malax kommun beviljar ett hemkommunsstöd om 75 euro per termin till studerande som har Malax kommun som hemort.

Kriterier för beviljande av hemkommunsstöd:

  • heltidsstuderande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola
  • studeranden har Malax som hemort
  • beviljas för högst 6 terminer eller tre år
  • beviljas personer upp till 25 års ålder
  • till ansökan ska bifogas närvarointyg från läroanstalten.

Ansökan med närvarointyg inlämnas senast måndag 15.3.2021 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, blanketter (under övrigt) eller kan fås från Kommungården (tfn 06 347 7111).


Gå till "Aktuellt"