Ajankohtaista
03.04.2020

Maalahden kunnan koronavirustiedote

Tiedote päivitetty 3.4.2020
Maalahden kunnan johto seuraa koronavirustilannetta ja sen leviämistä ja ryhtyy toimenpiteisiin leviämisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Maalahden kunnan johtoryhmä tapaa jatkuvasti, ja tiedotetta päivitetään aina uusiin toimenpiteisiin ryhdyttäessä.

Kaikki koulut siirtyvät etäopetukseen
Valtioneuvoston uusien linjausten mukaisesti koulut sulkevat tilansa ja keskeyttävät lähiopetuksen keskiviikosta 18.3. alkaen. Högstadiet i Petalax ja Gymnasiet i Petalax siirtyvät etäopetukseen jo 17.3.2020. Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan kuitenkin Gymnasiet i Petalaxissa.

Keskiviikosta alkaen myös vuosikurssit 1–6 siirtyvät etäopetukseen. Opetus jatkuu sähköisten välineiden ja Wilman välityksellä opetussuunnitelmien mukaisesti. Koulujen lukuvuosisuunnitelmiin tehdään tarvittavat muutokset.

Valtioneuvoston uuden linjauksen mukaisesti (20.3.2020) Maalahden kunta järjestää opetuksen koulussa 1.–3.-luokkalaisille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille. 1.–3.-luokkalaisia sekä erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita kehotetaan edelleen osallistumaan opetukseen etänä, mikäli se on mahdollista.
Lue Valtioneuvoston tiedote 20.3. täällä.
Lue Valtioneuvoston linjaukset 16.3. täällä.

Varhaiskasvatusyksiköt ja esiopetus jatkaa toimintaansa, mutta valtioneuvosto suosittelee, että ne vanhemmat, joilla on siihen mahdollisuus, pitävät lapsensa kotona. Lisätietoja järjestelyistä annetaan myöhemmin.

Lisätietoja annetaan, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Kunta helpottaa edelleen varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja
Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti Maalahden kunta myöntää helpotuksia varhaiskasvatusmaksuihin, jos lasta hoidetaan kotona koronavirustilanteen vuoksi. (Tämä koskee myös esioppilaita.)

Kotona hoidettavilta lapsilta ei peritä varhaiskasvatusmaksua ajalta 14.4.–13.5.2020. Maksua peritään kuitenkin niiltä päiviltä, kun lapsi käyttää varhaiskasvatusta.

On tärkeää, että huoltajat ilmoittavat poissaoloista mahdollisimman pian Päikyssä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka lähetetään Päikyn kautta 3.4.2020.

Perheen maksu koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnasta on huhti- ja toukokuussa 50 % lapsen normaalista kuukausimaksusta, jos lapsi ei osallistu toimintaan 14.4.–13.5.2020. Muissa tapauksissa peritään normaali maksu. (Tämä tarkoittaa, että huhtikuulta ei peritä maksua, jos lapsi ei osallistu lainkaan toimintaan, sillä aiempi maksutiedote on voimassa 13.4.2020 saakka.) Jos haluatte lopettaa aamu- ja iltapäivätoiminnan, teidän on tehtävä kirjallinen irtisanoutuminen. Irtisanoutumislomake on kunnan verkkosivustolla.

Kirjastot suljetaan
Kirjastot ovat suljettuina 18.3.–13.5.2020.

Kansalaisopisto ja vapaa-ajan toiminta
Maalahden-Korsnäsin kansalaisopiston toiminta on peruttu 18.3.–13.5.2020.

Nuorisotoiminta Sockenilla on peruttu toistaiseksi. Kunnan uintiajat Övermalaxin uimahallissa on peruttu. Myös Power Clubin kouluissa iltaisin järjestettävä toiminta on peruttu.

Myös muut tapahtumat, kuten Maalahden kunnan järjestämät suuret tiedotuskokoukset, perutaan tai siirretään pidettäväksi myöhemmin.

Osa Pixne-hallista on suljettu toistaiseksi. Kroppsverkstaden ja jäähalli vastaavat toiminnastaan, katso lisätiedot niiden verkkosivuilta.

Kunta ei vuokraa kiinteistöjen tiloja ulkopuolisille, ja kiinteistöihin tehdyt varaukset perutaan. Uusia varauksia keväälle ei oteta tällä hetkellä vastaan.

Turhia tapaamisia tulee välttää. Katso tarkemmat suositukset vapaa-ajan viettoon Vaasan sairaanhoitopiirin verkkosivustolta.

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Lue lisää: Koronaviruspandemiasta johtuvat toimenpiteet Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksessa 23.3.–13.4.2020

Vanhainkotien, vammaispalvelun asumisyksiköiden ja akuutti- ja kuntoutusosaston ovet on suljettu 13.3.2020. Käymistä tulee välttää sen riskin minimoimiseksi, että riskiryhmät altistuvat tartunnalle. Mahdollisista poikkeuskäynneistä sovitaan hoitohenkilöstön kanssa etukäteen.

Soita ja sovi uusi aika ei-kiireisille hammaslääkärikäynneille, jos vilustut tai saat muita flunssaoireita. Näin vältytään siltä, että muut asiakkaat tai henkilöstö altistuvat tartunnalle. On tärkeää, että myös henkilöstö pysyy terveenä nyt, kun terveydenhuoltoon kohdistuva paine on suuri. Kansalaisten tulee olla harkitsevia ja erityisen varovaisia ollessaan tekemisissä erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa. Riskiryhmiin kuuluvat vanhukset ja perussairaat.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, soita ensin terveyskeskukseen niin saat ohjeet hoitoon hakeutumisesta, puh. 06 347 7611.
Aukioloaikojen ulkopuolella: soita keskussairaalan päivystyspoliklinikalle 06 213 1001.

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus noudattaa Vaasan keskussairaalan ohjeita, katso linkki alla.
Vaasan keskussairaalan koronavirus-tiedote ja ohjeet
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirus-tiedote

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hoito-ohjeita saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535.

Matkat ja töihin/kouluun palaaminen
Ulkoministeriön suosituksen mukaan kaikkea matkustamista tulee välttää, niin yksityisiä kuin työmatkojakin.

Ulkomailta palaavien henkilöstön, lasten ja opiskelijoiden tulee olla yhteydessä esimieheen/rehtoriin/päiväkodin johtajaan ennen töihin, kouluun ja päiväkotiin palaamista. Töihin palaamista ja kotiin jäämisen/etätyöskentelyn tarvetta arvioidaan yhdessä työnantajan ja terveydenhuollon kanssa. Yleinen käytäntö on, että ulkomailta palaavat henkilöstö ja lapset/opikelijat jäävät kahdeksi viikoksi kotiin/etätyöhön tai karanteeniin. Johtava tartuntatautilääkäri päättää työpoissaoloista ja karanteenipäätöksistä. Rajoitus koskee lähtökohtaisesti ulkomailla ollutta henkilöä, ei perheenjäseniä. Jos tartunta todetaan, kaikki sairastuneen kanssa lähikontaktissa olleet asetetaan yleensä karanteeniin.

Etätyö
Kunnan henkilöstöä kehotetaan etätyöskentelemään mahdollisuuksien mukaan entistä enemmän.

Vesihuolto
Kunnan vesi- ja viemärilaitoksilla on vierailukielto. Vesihuoltolaitoksen kanslia ei ota vastaan vierailijoita, yhteydenotot ainoastaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Kaikki vesi- ja viemärilaitoksemme ja suurin osa pumppaamoista ovat kaukovalvottuja ja -ohjattuja. Tämä helpottaa vesihuollon toimintaa, jos henkilöstö sairastuu. Kaikissa vesilaitoksissamme on generaattorit sähkönsaantia varten.

Vedenkäsittelyssä tarvittavat kemikaalit, varaosat ja muut tärkeät tuotteet ovat varastossa. Noudatamme vahvistettua valmiussuunnitelmaa.

Kuten aiemmin, vesihuoltolaitos ilmoittaa mahdollisista vedenjakelun häiriöistä kunnan verkkosivustolla.

Hallinto
Kunnantalon ovet suljetaan 20.3.2020. Jennys café on auki tavalliseen tapaan, sisäänkäynti kirjaston takaa.

Yhä useampi Maalahden kunnan kansliatyöntekijä ryhtyy lähiaikoina etätyöskentelemään, joten jos sinulla on asiaa kunnantalolle, ota yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse, etunimi.sukunimi@malax.fi.

Puhelinvaihde puh. 06 347 7111, 06 347 7611 on auki tavalliseen tapaan klo 8.00–16.00.

Jos sinulla on valmiiksi täytettyjä lomakkeita asiointipisteelle, jätä ne kunnantalon pääsisäänkäynnillä olevaan postilaatikkoon.

Kunnan päättävät toimielimet kokoontuvat tarvittaessa. Jokaisen suunnitellun kokouksen toteutuminen ja se, pidetäänkö kokous fyysisesti vai etänä, arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kunnan johto selvittää, mitä jatkotoimenpiteitä tarvitaan. Johto seuraa tilannetta, ja ohjeita päivitetään jatkuvasti.

Toimialat valmistelevat, miten toiminta keskitetään ja järjestetään uudelleen tarvittaessa.


Maalahden kunta
Johtoryhmä 19.3.2020


Siirry "Ajankohtaista"-sivulle