Banner

Malax Kommun arrow Utbildning och skolor
Utbildning och skolor
Kommunens bildningskansli
Bildningsdirektör Agneta Martin
Malmgatan 5, 66100 Malax
Tel. (06) 347 7351, 050 462 6099, fax (06) 347 7100

Kommunens skolor
Skolåret
Blanketter
Skjutsar
Skolhälsovård
Wilma
Aktuellt

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111