Banner

Malax Kommun arrow Utbildning och skolor
Utbildning och skolor
Kommunens bildningskansli
Bildningsdirektör Agneta Martin tjänstledig 1.8 - 31.12.2014, vikarie Denice Vesterback
Malmgatan 5, 66100 Malax
Tel. (06) 347 7351, 050 462 6099, fax (06) 347 7100

Kommunens skolor
Skolåret
Blanketter
Skjutsar
Skolhälsovård
Wilma
Aktuellt

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111