Banner

Malax Kommun arrow Socialservice arrow Utkomstskydd
Utkomstskydd PDF Skriv ut E-post

Utkomststöd

Utkomststödet är den förmån som i sista hand tryggar en minimiutkomst för en person eller en familj. Utkomststödet är avsett som ett tillfälligt ekonomiskt stöd i ett sådant skede när lön eller annan inkomst såsom pension, sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning inte räcker till för att uppnå en skälig levnadsnivå. Utkomststödet kan även hjälpa när en person måste vänta på beslut om pension, arbetslöshetsdagpenning eller andra förmåner.

Ansökan om utkomststöd

Servicegaranti

Klienten har rätt att få beslut om utkomststöd inom sju vardagar från det att ansökan lämnades in.


I brådskande fall ska beslutet om utkomststöd fattas samma eller senast följande vardag.


Klienterna har också rätt till ett personligt samtal med en socialarbetare inom sju vardagar från det att begäran om kontakt lämnades in.

 

Utkomststödet är den förmån som i sista hand tryggar en minimiutkomst för en person eller en familj. Utkomststödet är avsett som ett tillfälligt ekonomiskt stöd i ett sådant skede när lön eller annan inkomst såsom pension, sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning inte räcker till för att uppnå en skälig levnadsnivå. Utkomststödet kan även hjälpa när en person måste vänta på beslut om pension, arbetslöshetsdagpenning eller andra förmåne

Senast uppdaterad ( 2013-04-16 )
 

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111