Banner

Malax Kommun arrow Om Malax
Allmänt om Malax PDF Skriv ut E-post

Malax blev en självständig socken år 1607 och år 2007 firade Malax 400 års-jubileum

 

Kommunen i siffror: 

Totalareal  1954 km2, Strandlinje 338,7 km  
(land 521 km2, sötvatten 4 km2 och havsvatten 1429 km2) 

Se karta på Lantmäteriverkets webbsida, Kartplatsen

 

     
 Folkmängd 31.12.                           2009
 5.614  

 20105.605
 -  9
 

 20115.614
+  9
 

 2012 5.586   - 28
 
 2013
 5.580- 6
 
     
 Åldersstruktur                                 2013      0-14 år
 854 
 (antal personer)
     15-64 år
 3.320 
      65 ->  1.406 
    5.580 
     
 Språk                                              
 2013 Svenska 4.802 
   Finska549 
   Övriga 229 
    5.580 
     
     
 Ekonomi  2009 2010 2012
     
 Årsbidrag/invånare   362 297 116
 Lån/invånare  1193 1569 1809
 Inkomstskatteprocent 2014, 21,00 %
    
     
     
     
     

Kommunen hör till följande förvaltningsområden:

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk
Landskapet Österbotten
Österbottens NTM-central
Vasa ekonomiska region (VASEK)
Magistraten i Vasa

Västra Finlands militärlän, Österbottens regionalbyrå
Vasa Sjukvårdsdistrikt
Västra Finlands försäkringskrets, FPA
Västra Finlands skatteverk / Österbottens skattebyrå
Korsholms härad
Österbottens tingsrätt
Lantmäteriverket / Österbottens serviceställe
Österbottens räddningsverk

Vänorter
Mörbylånga och Västervik , Sverige
Leksvik , Norge

 

Senast uppdaterad ( 2014-09-23 )
 

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111