Banner

Malax Kommun arrow Miljö arrow Avloppsvatten
Avloppsvatten PDF Skriv ut E-post

Statsrådets förordning (209/2011) styr avloppsvattenbehandlingen i glesbygden.

Enligt förordningen skall alla fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avloppsnät ha en effektiverad rening av sitt avloppsvatten senast 15.3.2016. Vid nybyggnad och renovering ska förordningens krav på rening uppfyllas genast. Reningskraven som ställs klarar t.ex. vanliga slambrunnar inte av, utan det behövs en behandling efter slambrunnarna. Ur avloppsvattnet ska avlägsnas:

    • Organiskt material  80 %
    • Fosfor  70 %
    • Kväve  30 %

Alla fastigheter med avloppsvatten ska också ha en beskrivning av det nuvarande avloppssystemet med bruks- och underhållsanvisningar. Utredningen och anvisningarna förvaras på fastigheten och ges vid behov till miljömyndigheten.

Malax vatten tillhandahåller information om vilka områden som är aktuella för anläggande av kommunalt avlopp. Mera information om avloppsvatten och reningsmetoder vid fastighetsvis avloppsvattenrening kan fås via projektet Västkusten renar avloppsvatten och på Närings- trafik- och miljöcentralens hemsida.

 

Senast uppdaterad ( 2013-11-11 )
 

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111