Banner

Malax Kommun arrow Förvaltning arrow Bildningsväsendet
Bildningsväsendet PDF Skriv ut E-post

Till bildningsväsendets verksamhet hör skolväsendet, barndagvården, biblioteken, fritidssektorn och medborgarinstitutet

Denice Vesterback, vik. bildningsdirektör
Malmgatan 5, 66100 Malax
tel. (06) 347 7351, fax 347 7100

Bildningsnämnden handhar ärende gällande kommunens bildningsväsende och gemensamt skolväsendet för Malax - Korsnäs kommuner samt barndagvården för Malax kommun från och med 1.1.2009.

Kommunens skolväsende
- 4 svenskspråkiga skolor
Gemensamt skolväsende
- högstadiet och gymnasiet
Övrig utbildning och kultur
- övriga grundskolor, t.ex. Mussor skola, finska högstadier
- yrkesläroanstalter, t.ex. SÖFF, SÖF
- musikinstitut, Legato
Biblioteksverksamhet
Finskspråkiga skolväsendet
Allmän folkbildning, medborgarinstitutet tillsammans med Korsnäs kommun
Fritids- och kulturverksamhet

Barndagvården 

Kommunen skall enligt barndagvårdslagen ordna barndagvård i sådan omfattning som behov finns för barn som inte är läropliktiga enligt grundskolelagen. Dagvården skall om möjligt ordnas i den form som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsställen:
Bergö daghem, Knattebo daghem, Solhagen daghem, Smultronstället daghem, Nyckelpigan gruppfamilje- och reservdaghem, Knyttet gruppfamiljedaghem, Solrosen gruppfamiljedaghem, Kolnebackens daghem, familjedagvård, specialbarndagvård 

 

Senast uppdaterad ( 2014-07-30 )
 

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111