Banner

Malax Kommun arrow E-tjänster och blanketter arrow Blanketter (alla)
Blanketter (alla) PDF Skriv ut E-post

Kommunens elektroniska blanketter. I tjänsten hittar du såväl webblanketter som ifylls och sänds elektroniskt som blanketter som skrivs ut. Tjänsten innehåller också vidare länkar till andra webbtjänster.

Byggnadsinspektion 

Blanketter kan hämtas från www.suomi.fi:


Hörande av granne rörande ansökan om bygglov

Utlåtande av granne rörande ansökan om undantagslov

Förutredning av avloppssystem
  Disponent
Bostadsansökan    
 
Fritid och kultur     
Bidragsansökan
Arbetspool

Lantbruk     
Lantbrukskansliets modell på
- skriftliga arrendekontrakt
- muntliga avtal
Avtal om upplåtelse av mark för spridning och överlåtelse av gödsel

Medborgarinstitutet     
Förslag till kursprogram    
Reseräkning för lärare i medborgarinstitutet  
Personuppgifter – lärare och föreläsare  

Miljö     
Ansökan om förlängt tömningsintervall
Anmälan om avslutande av farmverksamhet / uppsägning av förläggningsplatslov
Anmälan om lagring av gödesl i stack
Anmälan om gemensamma avfallskärl 
Anmälan om muddring
Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar (länk till www.suomi.fi)
Utredning av avloppssystem
Ansökan om undantag från skyldigheten att uppfylla statsrådets förordning om behandling av aloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät. (Gäller endast nybyggen)

Dagvård
Ansökan om dagvård        
Ansökan om morgon- och eftermiddagsverksamhet 
Månadsanmälan för familjedagvårdare
Uppsägning av dagvårdsplats

Sociala sektorn
Grundblankett utkomststöd
Ansökan om utkomststöd


Tekniska sektorn     
Anmälan om vattenmätarställning 
Ansökan om fastighetsanslutning till vattentjänstverk 
Avtal om anslutning och bruk av vattentjänster  och avtalsvillkor till dessa
Hyresavtal för båtplats , allmänna hyresföreskrifter
Malax kommun vattentjänstverk, medgivande till 
ingående av bruksavtal

Tomtreservering
Överlåtelse av avtal, vattentjänstverket 
Övertagande av arrenderätt för båthusplats  
 
Utbildning och skolor
Anhållan om rätt att börja skolan ett år tidigare än bestämts i lag
Anhållan om skoluppskov
Anhållan om rätt att gå i skola i annat elevupptagningsområde
Anhållan om förlängd läroplikt
Anhållan om lov från skolan
Anhållan om lov från skolan, högstadiet 

Övrigt     
Ansökan om stipendium ur Stipendiefonden
Ansökan om studiestipendium 
- anvisningar 
Räkning, kostnader för kommunalt uppdrag  
  

Senast uppdaterad ( 2014-10-20 )
 

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111