Banner

Malax Kommun arrow Äldrevård arrow Boende och vårdenheter
Boende och vårdenheter PDF Skriv ut E-post

Boende och vårdenheter

Äldreomsorgsledare Monika Björkqvist, tel. 347 7442

Boendeenheter

Tallgården och Björkgården vid Malax åldringshem är demensboenden med 9 respektive 11 platser. I Övermalax finns Adamhemmet demensboende med 10 platser och i dess närhet finns Evahemmet, som är ett s.k. effektiverat serviceboende med 11 platser.

Fr.o.m. 1.1.2014 fungerar enheten Grangården vid Åldringshemmet också som effektiverat serviceboende med 12 platser.

I september 2013 öppnades Emilia Centret i Petalax, som är ett serviceboende med 10 platser.

De boende vid ovannämnda enheter betalar förutom vård- och serviceavgift även hyra, mat och egna mediciner.
Bostads- och vårdbidrag kan fås.

Kontaktperson för enheterna är äldreomsorgsledare Monika Björkqvist tel. 347 7442.

Verksamhetsställen:


Tallgården demensboende, Mogårdsgränd 3 B, 66100 Malax, tel. 347 7451
Björkgården demensboende, Mogårdsgränd 3 D, 66100 Malax, tel. 347 7445
Adamhemmet demensboende, Kvarnvägen 6 D 2 , 66140 Övermalax, tel. 365 4950
Evahemmet effektiverat serviceboende, Kvarnvägen 6 D 1, 66140 Övermalax, tel. 365 4350
Grangården effektiverat serviceboende, Mogårdsgränd 3 C, 66100 Malax, tel. 347 7444
Emilia Centret, serviceboende, Thorshagavägen 2a, 66240 Petalax, tel. 347 0302
 

Vårdenheter (institutionsvård)

Mogården är en kronikerenheter vid Malax åldringshem med 14 platser. I anslutning till hälsovårdscentralen finns vårdenheten Westerhemmet med 25 kronikerplatser. (Kontaktperson Monika Björkqvist tel. 347 7442)

Akut- och rehabiliteringsavdelningen (f d bäddavdelningen) vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har 35 platser (kontaktperson Britta Vikberg tel. 347 7660)

Verksamhetsställen:


Malax Åldringshem: Mogården, Mogårdsgränd 3 E, 66100 Malax, tel. 347 7441
Westerhemmet, Modul B, Stampvägen 2 C, 66100 Malax, tel. 357 7321
Westerhemmet, Modul A, Petalaxvägen 13 D, 66240 Petalax,  tel. 347 0001
 

Pensionärsbostäder

I Yttermalax finns 5 bostäder i anslutning till Malax åldringshem (kontaktperson äldreomsorgsledare tel. 347 7442).
I Övermalax finns 28 bostäder (kontaktperson Alfons Åstrand tel. 365 4337)
I Petalax finns 9 bostäder (kontaktperson Catrin Smeds, tel. 347 0302)

Hyresavgiften varierar beroende på bostadens storlek. 

Senast uppdaterad ( 2015-01-13 )
 

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111