Banner

Malax Kommun arrow Äldrevård
Äldrevård

Äldreomsorgsledare Monika Björkqvist tel. 347 7442

Serviceguide för seniorer

 

 

 

Boende och vårdenheter
Hemservice
Närståendevård
Stödtjänster

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111