Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax.

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Renovering av hälsovårdscentralen

LabbflyttSV

Vi hoppas att kunderna har förståelse för de störningar som renoveringen innebär.

hvc141216


 

hvchemsida 

Senast uppdaterad 17.03.2017 11:48