Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax.

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Renovering av hälsovårdscentralen

Karta3

Vi hoppas att kunderna har förståelse för de störningar som renoveringen innebär.

 


 

hvchemsida 

Senast uppdaterad 29.08.2017 09:51