Social- & hälsovård

Kontaktuppgifter

Socialkansliet
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100

Yvonne Holming, socialdirektör
Tfn 050 502 7787
yvonne.holming@malax.fi

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2, 66100 MALAX
Växel 06 347 7611, fax 06 347 7690
hvc@malax.fi

Kjell Ahläng, förvaltningschef
Tfn 050 565 1950
kjell.ahlang@malax.fi

Lars Erik Malm, ledande läkare
Tfn 06 347 7611
lars-erik.malm@malax.fi

Senast uppdaterad 06.07.2016 14:47