Social- & hälsovård

Kontaktuppgifter

Avdelningen Socialt arbete och omsorg
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100

Yvonne Holming, socialdirektör
Tfn 050 502 7787
yvonne.holming@malax.fi

Avdelningen Hälsovård
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2, 66100 MALAX
Växel 06 347 7611, fax 06 347 7690, hvc@malax.fi

Kjell Ahläng, förvaltningschef
Tfn 050 565 1950
kjell.ahlang@malax.fi

Lars Erik Malm, ledande läkare
Tfn 06 347 7611, lars-erik.malm@malax.fi

Senast uppdaterad 13.10.2017 12:18