Samservicebyrån

Samservicebyrån

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax (Kommungården).
Samservicebyråns tjänster:

logosv poliisi

OBS!
Polisinrättningens tillståndsservice har ingen mottagning i Malax.

Ring nödnumret 112 om du behöver brådskande hjälp från polisen.

Brottsanmälan 
Se närmare polisens webbplats.

Polisinrättningens tillståndsservice
Kontaktuppgifter till polisen i Vasa: tfn 0295 415 640, kl. 9–11. Besöksadress: Korsholmsesplanaden 45. Se polisens webbplats.
Tidsbeställning polisen.

Körkort från och med år 2016
Från och med den 1 januari 2016 beviljar polisen inga körkort eller andra tillstånd för vägtrafik.
Befogenheten överförs till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Ärenden kan skötas vid Ajovarma Oy:s serviceställen.
http://www.ajovarma.fi
http://www.trafi.fi/poliisiltameille

 

Folkpensionsanstalten (FPA)

OBS! Fr.o.m. 1.6.2016 har Folkpensionsanstalten ingen mottagning i Malax

I Malax endast inlämning/utgivning av blanketter.
Folkpensionsanstaltens servicenummer. Besöksadress  Fredsgatan 24, Vasa, mån–fre kl. 9-16. Tidsbokning och blanketter finns på FPA:s webbplats.

 

Avbytarservice
Avbytarsekreteraren på plats i Kommungården i Malax mot tidsbeställning tfn 044 727 7956.
Verksamheten administreras av Pedersöre kommun, se webbplats.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå
Rättshjälpsbyrån har kundmottagning på fredagar jämna veckor kl. 9–12, endast med tidsbeställning tfn 029 566 1240. Mera om verksamheten på webbplats.

Vasa arbets- och näringsbyrå
Arbets- och näringsbyråns publikdator finns i kommungården bredvid infon. Där kan du själv söka information och skriva ut blanketter. Tfn 029 505 6000. Se webbplats.

Welcome Office
Rådgivning och information om ärenden som berör migration. Rådgivare Aida Simidzija har kundmottagning måndagar kl. 9-16. Tfn 040 566 1572.
Se webbplats.
welcomoffice

 

 

Senast uppdaterad 24.10.2017 15:35