Landsbygdsärenden

Landsbygdsärenden

Jordbruksmark utarrenderas

Malax kommun begär anbud på följande jordbruksmark i Yttermalax:

         * Norrängsvägen 19:173                ca 7,24 ha

Området består av fyra sammanhängande basskiften (5,95 ha) på östra sidan av Norrängsvägen och ett basskifte på 1,07 ha på västra sidan av vägen samt  ett litet skifte på 0,22 ha som saknar ersättningsduglighet.  Arrendekontraktet skrivs på fem år, 1.1.2017- 31.12.2021, dock så att kommunen förbehåller sig rätten att säga upp avtalet tidigare ifall området behövs för annat ändamål. Karta

Tilläggsuppgifter ger Monica Asplund på tekniska avdelningen tfn 050 401 2405, monica.asplund@malax.fi

Skriftliga anbud senast 29.3.2017 kl.14.00 under adress Tekniska nämnden i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi. Märke: Norräng


 

Landsbygdsförvaltningens tjänster inom K5-området ordnas på fyra verksamhetsställen som finns i Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestad.

 

Lantbrukskansliet i Malax
Malmgatan 5
66100 MALAX

Landsbygdssekreterare Åsa Backman
Tfn 050 087 4511
asa.backman@kfem.fi

www.kfem.fi

Blanketter för arrendekontrakt hittas här.

Tekniska avdelningen har hand om kommunens jordbruksområden. Marken utarrenderas. Ta kontakt med Monica Asplund tfn 050 401 2405, monica.asplund@malax.fi om du har frågor.

Senast uppdaterad 17.03.2017 11:25