Myndigheter och stödorganisationer

Myndigheter och stödorganisationer

Brottsofferjouren
Brottsofferjourens målsättning är att förbättra brottsoffrets ställning genom att påverka den allmänna opinionen, allmän praxis, beslutsfattandet och lagstiftningen. Verksamhetens målsättning är att lindra de följder som brottet förorsakat offret.

Koiratarha Kulkuri
Omhändertagande av djur. Malax kommun har avtal med Koiratarha Kulkuri om förvaring och avlivan­de av omhändertagna djur.

Kust-österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Regionala vårdtjänster
Psykosociala enheten
Landsbygdsförvaltning

Lantmäteriverket

Magistraten
- ansvarar för befolkningsdatasystemet, förmyndarskapsärenden, handels- och föreningsregistret samt den riksomfattande konsumentrådgivningen.

logosv poliisi

Ring nödnumret 112 om du behöver brådskande hjälp från polisen.

Brottsanmälan 
Se närmare polisens webbplats.

Polisinrättningens tillståndsservice
Kontaktuppgifter till polisen i Vasa: tfn 0295 415 640, kl. 9–11. Besöksadress: Korsholmsesplanaden 45. Se polisens webbplats.
Tidsbeställning polisen.

Körkort från och med år 2016
Från och med den 1 januari 2016 beviljar polisen inga körkort eller andra tillstånd för vägtrafik.
Befogenheten har överförts till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Ärenden kan skötas vid Ajovarma Oy:s serviceställen.
http://www.ajovarma.fi
http://www.trafi.fi/poliisiltameille

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Ab Stormossen Oy
Sköter ägarkommunernas avfallshantering.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå
Offentlig rättshjälp
Rättshjälpsbyrån endast med tidsbeställning tfn 029 566 1240. Mera om verksamheten på webbplats.

Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3 vån.
65100 Vasa
Tfn 029 566 1240 (tidsbeställning), 050 439 1207
Fax 029 566 1241
pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi.

Allmän intressebevakning
Korsholmsesplanaden 45, 3 vån,
65100 Vasa
Tfn 029 565 2900, kl. 9.00–11.00
pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi

Vasa stad
Ekonomi- och skuldrådgivningsservice i Vasaregionen
Hovrättsesplanaden 7 C, I vån.
65101 VASA
Tfn 06 325 3515
Fax 06 325 3517
Tidsbeställning och rådgivning: mån–fre kl. 13–16

Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK)
Koordinerar näringslivsrådgivning i regionen och producerar branschvisa företagstjänster.

Företagsrådgivare stöder malaxföretagen vid utvecklingen av verksamhet samt hjälper till med olika problem.
Företagsrådgivares mottagning i Malax, se länk.

Västkustens miljöenhet

Österbottens räddningsverk
Ansvarar för anordning av räddningsverksamhet.
Anordnar sotningstjänsterna.

Västra Finlands skattebyrå

 

Senast uppdaterad 09.01.2018 14:38