Kansalaisopisto

Kansalaisopisto

Tervetuloa Maalahden-Korsnäsin kansalaisopistoon!

Maalahden-Korsnäsin kansalaisopistoa ylläpitää Maalahden kunta, joka on opiston vastuukunta. Korsnäsin kunta on sopimuskunta. Kansalaisopiston toiminta-alue käsittää molemmat kunnat.

Kansalaisopisto tarjoaa joustavan ja monipuolisen valikoiman kursseja, luentoja ja kulttuuritapahtumia kaikenikäisille. Opisto antaa mahdollisuuden kokeilla niin perinteisiä kuin uusiakin aineita, kehittää vapaa-ajan harrastuksia tai oppia muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Elinikäinen oppiminen on avain henkilökohtaiseen kehittymiseen ja luovuuteen!

Taiteen perusopetus
Maalahden-Korsnäsin kansalaisopisto järjestää kuva- ja teatteritaiteen perusopetusta 8–19-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen määräysten mukaisesti vahvistettua opetussuunnitelmaa, joka on sovitettu paikallisiin olosuhteisiin. Taiteen perusopetus muodostuu perusopinnoista (4 vuotta) ja syventävistä opinnoista (3 vuotta). Perusopintojen laajuus on 30 opetustuntia/lukukausi ja syventävien opintojen 45 tuntia/lukukausi. Oppilaat saavat päättötodistuksen suoritettuaan kaikki 10 opintokokonaisuutta.

Kuvataide
Kuvataiteen opetuksen tarkoituksena on avata ovet taiteen luovaan maailmaan. Oppilaat piirtävät, maalaavat, sommittelevat, valokuvaavat ja oppivat käyttämään erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Hauskojen ja luovien tehtävien kautta oppilaat oppivat ilmaisemaan itseään.

Teatteritaide
Teatteritaiteen opetus perustuu draamapedagogisiin menetelmiin. Oppilaat saavat tutustua teatteritaiteeseen leikkien ja pelien kautta ja kehittämällä mielikuvitustaan, harjoittelemalla kehonilmaisua ja ääni-ilmaisua, roolien esittämistä ja kertomista. Kaikki tämä leikkimielisessä ja kannustavassa ympäristössä!

 

Tilastoa vuodelta 2016

2 113   yksittäistä opiskelijaa
4 009   kurssilaista
5 151   opetustuntia
271      toteutunutta kurssia ja luentoa
117      tuntiopettajaa ja luennoitsijaa
45        kurssipaikkaa
3          päätoimista työntekijää

Päivitetty 20.02.2017 11:24