Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Äänestys alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Maalahden äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue
1. Bergö 
2. Yttermalax
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petolahti-Nyby
6. Pohjois-Pirttikylä

Äänestyspaikka 
Bergö skola
Maalahden kunnantalo
Övermalax skola   
Strimman, nuorisoseurantalo
Petalax skola 
Norrbackin kylätalo

Osoite
Bredhällanintie 61c
Malminkatu 5
Myllykuja 8
Porintie 1517a
Thorshaantie 5
Porintie 3286a


Ennakkoäänestys toimitetaan 17.–23.1.2018
seuraavasti:

Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
keskiviikko 17.1. – perjantai 19.1.
lauantai 20.1. – sunnuntai 21.1.
maanantai 22.1.
tiistai 23.1.


klo   8.00–16.00
klo 12.00–15.00
klo   8.00–16.00
klo   8.00–18.00

Bergön kirjasto, Bredhällanintie 61 c, 66220 Bergö
torstai 18.1.


klo 15.00–18.00

Övermalax skola, Myllykuja 8, 66140 Övermalax
perjantai 19.1.


klo 14.00–17.00

Petolahden kirjasto, Mamrentie 11, 66240 Petolahti
maanantai 22.1.


klo 15.00–18.00 

Kotiäänestys. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan hallintosihteeri Helena Engrenille, Malminkatu 5, 66100 Maalahti, malax@malax.fi, puh. 040 650 7981.
Kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuvalla omaishoitajalla, jolla on omaishoitosopimus ja jonka kotikunta on Maalahti, on myös oikeus kotiäänestykseen.

Laitosäänestys. Ennakkoäänestys järjestetään laitoksissa vaalitoimikunnan ilmoittamana ajankohtana.

Äänestäjän on äänestäessään todistettava henkilöllisyytensä.

Maalahden keskusvaalilautakunta

Vaalimainonta

Maalahden kunnassa on myös presidentinvaalissa 2018 käytössä kunnan pystyttämät vaalimainostelineet. Telineet voidaan ottaa käyttöön keskiviikkona 10.1.2018. Vaalimainonta vaalimainostelineissä on maksutonta.

Kunnan vaalimainostelineet ovat seuraavissa paikoissa:

Bergö Bergö Nyvägen 6 a (seurakuntakodin tontti)
Långåminne Maalahdentie 1097 (Törnintien risteys)
Petolahti Petolahdentie (K-market Sandströmin toisella puolella kunnan alueella)
Yttermalax Köpingintie 10 (pysäköintialue, Charleys)
Övermalax Solhem, Övermalaxin Yhdystie

Jokaisessa paikassa on kaksi telinettä, yhteensä kahdeksan ruutua. Ehdokkaat saavat kukin yhden ruudun sen järjestyksen mukaisesti, joka ehdokkailla on ehdokaslistojen yhdistelmässä (vasemmalta oikealle).

Lisätietoja antaa Jenny Malmsten, puh. 050 5279 210, jenny.malmsten@malax.fi

Oikeusministeriön vaalisivu Vaalit.fi kertoo lisää vaaleista ja sieltä voit lukea uutisia.

Päivitetty 03.01.2018 14:33