Lomakkeet & e-palvelut

Lomakkeet & e-palvelut


Asuminen

Asuntohakemus (269 KB)

Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustuslomake 2015 (194 KB)

Lapset ja koulutus


Muut

Kotikuntatuki (544 KB)

Rakennustarkastus

Rakennusjärjestys  (480 KB) Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.5.2002

Sosiaalipalvelut


Tekninen osasto


Vesihuolto

Sopimuksen siirto (334 KB)

Ympäristö