Evenemang

Evenemang

Finlands 100-årsjubileum evenemang i Malax

                                                                                                                       
Hela året

Manadens naturbild 03b

Maj

 • Framtidens gran för skolor och daghem
  Framtidens gran planteras vid kommunens enheter 15 stycken, främst skolor och daghem (11 st). Alla elever/barn är delaktiga i projektet genom att skolan/daghemmet har Framtidens gran som tema före själva planteringen, vilket sker på Snellmansdagen 12.5.2017. Vid varje granplanta sätts upp en plakett på fot med texten Framtidens gran Tulevaisuuden kuusi/Enhetens namn/Suomi Finland 100 år 2017. Samarbete med lokala skogsvårds-föreningen. Den, som planterat ett träd har inte levt förgäves!
 • Marknadsdag 25.5 vid Brinkens museum med program, tävlingar, uppträdanden och försäljning. Kom med och sälj, visa upp eller ha eget program. Malax museiförening, Malax kommun och Malax-Petalax-Bergö 4H.


Augusti

 • Budkavle från by till by!
  Motionsbudkavlen startar måndag 28.8 i och med ett jippo som ordnas för kommuninvånarna. Budkavlen förs från en kommuninvånare till nästa genom promenad, löpning, cykel, rullator eller annan form av motion/rörelse, en sträcka per dag. Budkavlen utmynnar i att den bärs fram på Malax självständighetsfest tisdag 5.12.2017 i Idrottshallen i Pixne. Om du är intresserad av att delta, anmäl dig senast 31.5 här


December

 • Skolornas självständighetsfest 5.12.2017 i Pixnehallen
  Skolorna ordnar en större fest gemensamt och alla skolor har egna programinslag som kretsar kring Finland 100 år under festen. En stor gemensam kör övar in sånger. Skolorna har en skild programkommitté.
 • Självständighetsfest 5.12.2017 i Pixnehallen för allmänheten
  Mera info kommer senare.

 


Evenemang

Du hittar även evenemang på Facebook, ”Fritid och kultur i Malax”, ”Anders Hendricksson-Fritidssekreterare” samt
”Malax kommun – Maalahden kunta”.

Sommarevenemangen uppdateras hit vartefter de blir klara.


Museer

Brinkens museum
Museivägen 5, Malax. Öppet under vinterhalvåret enligt överenskommelse.

Kvarkens båtmuseum
Åminnevägen 433, Malax. Öppet under vinterhalvåret enligt överenskommelse..

Knösgården
Malaxvägen/Knöstået 1, Övermalax. Öppet under vinterhalvåret enligt överenskommelse.

Bergö hembygdsmuseum, Klockargården,
Hamnfladavägen 36 A, Bergö. Öppet under vinterhalvåret enligt överenskommelse, ring 0400 165 685.

Hembygdsmuseet i Petalax
Kyrkbacken, Petalax. Öppet under vinterhalvåret enligt överenskommelse, tfn 050 495 9887 eller 050 536 0832.

Pörtom hembygdsmuseum
Riksväg 8 4720, Pörtom. Öppet under vinterhalvåret enligt överenskommelse, tfn 050 541 6092 eller 050 336 1684.

Senast uppdaterad 07.05.2017 10:58