Evenemang

Evenemang

Sommarens fotbollmatcher hittar du HÄR

Finlands 100-årsjubileum evenemang i Malax

Budkavle anmal dig 31 7 2017

Anmäl dig genom att klicka på länken HÄR

Månadens naturbild håller på varje månad till oktober:

Manadens naturbild 03b

Maj

 • Framtidens gran för skolor och daghem
  Framtidens gran planteras vid kommunens enheter 15 stycken, främst skolor och daghem (11 st). Alla elever/barn är delaktiga i projektet genom att skolan/daghemmet har Framtidens gran som tema före själva planteringen, vilket sker på Snellmansdagen 12.5.2017. Vid varje granplanta sätts upp en plakett på fot med texten Framtidens gran Tulevaisuuden kuusi/Enhetens namn/Suomi Finland 100 år 2017. Samarbete med lokala skogsvårds-föreningen. Den, som planterat ett träd har inte levt förgäves!
 • Marknadsdag 25.5 vid Brinkens museum med program, tävlingar, uppträdanden och försäljning. Kom med och sälj, visa upp eller ha eget program. Malax museiförening, Malax kommun och Malax-Petalax-Bergö 4H.


Augusti

 • Budkavle från by till by!
  Motionsbudkavlen startar måndag 28.8 i och med ett jippo som ordnas för kommuninvånarna. Budkavlen förs från en kommuninvånare till nästa genom promenad, löpning, cykel, rullator eller annan form av motion/rörelse, en sträcka per dag. Budkavlen utmynnar i att den bärs fram på Malax självständighetsfest tisdag 5.12.2017 i Idrottshallen i Pixne. Om du är intresserad av att delta, anmäl dig senast 22.6 här


December

 • Skolornas självständighetsfest 5.12.2017 i Pixnehallen
  Skolorna ordnar en större fest gemensamt och alla skolor har egna programinslag som kretsar kring Finland 100 år under festen. En stor gemensam kör övar in sånger. Skolorna har en skild programkommitté.
 • Självständighetsfest 5.12.2017 i Pixnehallen för allmänheten
  Mera info kommer senare.

 


Evenemang

Denna version av evenemangskalendern är uppdaterad 24.5.2017. Det är möjligt att vissa uppgifter inte stämmer. Kolla uppdaterade evenemang på malax.fi/fritid/evenemang/, events.osterbotten.fi, vasaregionen.fi/fritid-och-aktiviteter/evenemangskalender eller på respektive arrangörs hem-sida.

Du hittar även evenemang på Facebook, ”Fritid och kultur i Malax”, ”Anders Hendricksson-Fritidssekreterare” samt ”Malax kommun – Maalahden kunta”.

Brinkens museum
Museivägen 5, Malax. 27.6–5.8.2017. Tisdag-lördag kl. 13-18 (må och sö stängt), öv-riga tider enligt överenskommelse. Hemsida: museum.malax.fi

Kvarkens båtmuseum
Åminnevägen 433, Malax. 27.6–6.8.2017. Tisdag-söndag kl. 13-18 (må stängt),
övriga tider enligt överenskommelse. Hemsida: museum.malax.fi

Knösgården
Malaxvägen/Knöstået 1, Övermalax.
Mer info fås av Övermalax byaråd, Maria Risberg tfn 0500 933 842.

Bergö hembygdsmuseum, Klockargården
Hamnfladavägen 36 A, Bergö. Öppet 28.6-30.8.2017 onsdagar kl. 18-20.
Övriga tider enligt överenskommelse, P-E Berglund tfn 040 0165 685.
Hemsida: bergo.hembygd.fi och bergo.fi

Hembygdsmuseet i Petalax
Kyrkbacken, Petalax. Mer info fås av Margareta Björkholm, 050 495 9887.
Hemsida: bykiston.fi/museet

Pörtom hembygdsmuseum
Riksåttan 4720, 66270 Närpes. Museet öppet juli månad varje dag kl 12-17.
Konstutställning av Maj Granholm på Alholma gård. Hemsida: portom.hembygd.fi

Bergö vandringsled
På Bergö finner du en vacker uppmärkt 7 km lång vandringsled som leder dig genom Granöskogens träsk, berg och klippor. Längs vandringsleden finns rastplatser, info-tavlor, 100-tals konstverk samt grillkåtan Adolf, som får användas av alla.

JUNI

1.6-25.9 Måndagsbommen, måndagar kl. 18.00. Orientering för alla, ung som gammal, tävlingsorienterare eller ny-börjare. Mer info www.malaxif.fi Arr. Malax IF/Orientering.

1-30.6 Månadens naturbild.
Priser lottas ut varje månad och alla kan delta. Bilder från Malax och Korsnäs samlas in per månad och görs till ett bildspel. Bildspelet visas på fester, hemsidan och sociala medier. Månadens naturbild kan skickas in varje månad t.o.m. oktober 2017. Arr. Malax kommun.

6-9.6 Matskola kl 9-15 i 4H klubblokal för åldern 8-12. Mera info på www.malax.fs4h.fi. Arr. Malax-Petalax-Bergö 4H

5-22.6 Lekparksverksamhet i ”Svamppar-ken” i Övermalax. Två lekledare finns på plats må-fr kl 13-16. Arr. Överma-lax byaråd.

12-15.6 Fotbollsskola på Mogårdens fot-bollsplan i Pixne. Kl. 9-12 för födda 2009-2011 och kl. 12-15 för födda 2008 och äldre. Arr. Malax IF

14.6 Regiontävling (OT). Friidrott i Pixne kl. 18.00. Arr. Malax IF

15-16.6 Kaninläger i Petalax för ungdomar i åldern 10-29 år + din kanin, kl. 10-16. Mera info på malax.fs4h.fi. Arr. Ma-lax-Petalax-Bergö 4H.

16.6 Pubkväll och pärtspikarbal
i Åminne med Ben Dover och Under The Hidden Elephant. Arr. Åminne Folkpark.

17.6 Båtens dag vid Kvarkens båtmuseum kl. 13.00. Arr. Malax museiförening.

19-20.6 Koj-byn på Malakta med kojbygge kl. 10-15. För barn i åldern 8-12 år. Mera info på www.malax.fs4h.fi.
Arr. Malax-Petalax-Bergö 4H.

22.6 Resa till Powerpark. Mer info på www.malax.fs4h.fi. Arr. Malax-Petalax-Bergö 4H.

28.6 Premiär för ”Ett gräsligt veckoslut” kl. 19.00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde, Nybyvägen 185 i Petalax. Bokningar: www.bykiston.fi. Arr. Petalax hem-bygdsförening.

28.6-30.8 Öppet hus i hembygdsmuseet på Bergö onsdagar kl. 18-20 eller en-ligt överenskommelse P-E Berglund tfn 040 016 5685. Arr. Bergö forn-minnesförening.

28.6-12.7 Simskola vid Bergö simstrand, Bredhällan. Info: folkhalsan.fi eller bergö.fi. Arr. Folkhälsan på Bergö.

26.6-7.7 Simskola i Åminne (Yttermalax simskola, grupp 1 och 2) för barn födda 2008 och tidigare. Mer info www.folkhalsan.fi/malax. Arr. Folk-hälsan i Malax.

JULI
1-31.7 Månadens naturbild.
Priser lottas ut varje månad och alla kan delta. Bilder från Malax och Korsnäs samlas in per månad och görs till ett bildspel. Bildspelet visas på fester, hemsidan och sociala medier. Månadens naturbild kan skickas in varje månad t.o.m. oktober 2017. Arr. Malax kommun.

2.7 Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl. 15:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde i Petalax. Se närmare info 28.6.

2.7 Öppna trädgårdars dag vid Brin-kens museum kl. 12-18. Arr. Malax museiförening.

2.7 Sommarfest vid Rönnholm fd. skola, Ribäcksvägen 1517. Program-met börjar kl. 13.00. Klimpsoppa ser-veras före programmets början. Arr. Norra Pörtoms allaktivitetsförening.
3-7.7 Loppisvecka vid Brinkens museum, må-fr kl 16-20. Arr. Malax museiför-ening.

4.7 Botnia Slowriders besöker Pörtom hembygdsmuseums museiområde kl. 19.00. Alla motorcykelintresserade är välkomna! Arr. Pörtom hembygdsför-ening rf

4.7 Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl. 19:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde i Petalax. Se närmare info 28.6.

5.7 Bakluckeloppis och utställning av gamla bilar, vid hembygdsmuseet på Kyrkbacken i Petalax kl. 17-20. Våff-lor, kaffeservering och lotteri. Arr. Petalax hembygdsförening
5.7 Showkväll i Åminne med Fröken El-vis. Arr. Åminne Folkpark.
6.7 Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl. 19:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde i Petalax. Se närmare info 28.6.
6-9.7 Loppis i Bergö UF:s lokal. Mer inform-ation om tider på Bergö.fi eller Bergö Bergö UF Fcebook. Arr. Bergö UF
7.7 Dans i Åminne med Black Ingvars, 2 Blyga Läppar och Viva La Moons-hine. Kimme & Anttu duo i puben, Sky Disco. Arr. Åminne Folkpark.

9.7 Hembygdsdag vid Brinkens museum. Soppa kl. 11.00 och programmet bör-jar kl. 13.00. Arr. Malax museiför.

9.7 Pörtom marknad på Dalbackan kl. 10-15. Intresserade försäljare kan kontakta Daniel tfn 050 546 1092 el-ler Christina 050 496 2408. Arr. Pörtom hembygdsmuseum r.f.

9.7 Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl. 15:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde i Petalax. Se närmare info 28.6.

10-21.7 Simskola i Åminne, Övermalax simskola, grupp 1 och 2 för barn födda 2008 och tidigare. Mer info www.folkhalsan.fi. Arr. Folkhälsan i Malax.
11.7 Berättarkväll – vi minns gamla ti-ders villaliv. Hembygdsmuseet på Kyrkbacken i Petalax kl. 18.00. Kaf-feservering med hembakt bulla. Arr. Petalax hembygdsförening.

11.7 Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl. 19:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde i Petalax. Se närmare info 28.6.

12.7 Allsångskväll i Åminne med Sanne, Lotta & Richard och humorinslag av Alfred Backa. Arr. Åminne Folkpark.

13.7 Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl. 19:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde i Petalax. Se närmare info 28.6.

14.7 Svamphuggardisco för lågstadie-barn i Åminne kl. 15-18. Inträde 2 €, vuxna gratis. Arr. Åminne Folkpark.

14.7 Skumdisco i Åminne kl. 21-02. Tho-mas Finholm i puben. Arr. Åminne Folkpark.

14.7 Volleybollturnering i Åminne. Arr. Åminne Folkpark.

14.7 På veijin sommarturné i Åminne. Kom och se lag tävla i olika delmo-ment och destinationssökande i äkta på spåret-anda. Arr. Åminne Folk-park.

15.7 Veterantraktorutställning i Över-malax, Ribäcksvägen 4, kl. 10-17. Kaffe, lemonad, nygräddade grisar och grillad korv. Lotteri. Fritt inträde och ingen parkeringsavgift! Arr. Ma-lax veterantraktorförening rf.
15.7 Volleybollturnering vid Bredhällan simstrand på Bergö kl 12. Anmälan vid Strandkiosken eller Bergö UF Fa-cebook. Arr. Bergö UF.

16.7 Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl 19:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs vid Arstu hembygdsområde i Petalax. Se närmare info 28.6.

17-20.7 Lek och plaskgrupp i Vägvik för barn från tre års ålder + förälder. Mer info www.folkhalsan.fi/petalax. Arr. Folkhälsan i Petalax.

17-28.7 Simskola i Vägvik (Petalax sims-kola, grupp 1 och 2). Mer info www.folkhalsan.fi/petalax Arr. Folk-hälsan i Petalax.

18.7 Berättarkväll – vi delar med oss minnen från höbärgning förr i värl-den. Hembygdsmuseet på Kyrkbacken i Petalax kl. 18:00. Kaffeservering med hembakt bulla. Arr. Petalax hembygdsförening.

20.7 Gästspel på Kilen: Sommarteater ”Ett gräsligt veckoslut” kl 18:00. Bykiston-teatern uppför en humoristisk och händelserik pjäs på Kilen hembygds-gård i Sideby. Se 28.6 för info om tea-tern.

21.7 Kvarkenträffen i orientering i Kolnebacken. Första starten kl 18:00. Arr. Malax IF/Orientering

21.7 Dans i Åminne med Lasse Stefanz och Thomas Fantz. Duo Jocke & Rasmus i puben, Sky Disco.
Arr. Åminne Folkpark.

23.7 Åminne SwimRun 2017 Malax. Ge-mensam start kl. 12:00. En tävling där deltagarna springer och simmar. Start och mål vid Åminne Folkpark. Anmä-lan: aminneswimrun@gmail.com
Arr. Malax Navigationsklubb, Åminne-Tuv Allaktivitetsfö r.f.

24.7-4.8 Simskola i Åminne, Yttermalax simskola, födda 2009-2010. Mer info www.folkhalsan.fi. Arr. Folkhälsan i Malax.

24.7-4.8 Simskola i Åminne, Övermalax simskola, födda 2009-2010. Mer info www.folkhalsan.fi. Arr. Folkhälsan i Malax.

25.7 Öppet hus vid Långfors kvarn kl. 18.00. Arr. Malax museiförening.

25.7 Allsång i sommarkvällen
kl. 18.00 vid hembygdsmuseet på Kyrkbacken i Petalax. Kaffeservering med hembakt bulla. Arr. Petalax hembygdsförening.

28.7 Dans i Åminne med Hasse ”Kvinna-böske” Andersson och Nilzons. Kim & Louise i puben, Sky Disco.
Arr. Åminne Folkpark.

AUGUSTI
1-31.8 Månadens naturbild.
Priser lottas ut varje månad och alla kan delta. Bilder från Malax och Korsnäs samlas in per månad och görs till ett bildspel. Bildspelet visas på fester, hemsidan och sociala medier. Månadens naturbild kan skickas in varje månad t.o.m. oktober 2017. Arr. Malax kommun.

1.8 Regiontävling (OT). Friidrott i Pixne kl. 18:00. Arr. Malax IF/Friidrott.

1.8 Showkväll i Åminne med Steve ’n’ Seagulls. Arr. Åminne Folkpark.

1-2.8 Djurläger i Petalax kl. 11-15. Ingen övernattning. Barnen får bekanta sig med olika djur. Lunch + mellanmål ingår. Mer info på www.malax.fs4h.fi. Arr. Malax-Petalax-Bergö 4H.

4.8 Allsång på Knösgården, Övermalax kl. 18:30. Konstklubben har utställ-ning under helgen. Arr: Övermalax byaråd.

5.8 Danskväll i Åminne med
Mikael Wiehe. Arr. Åminne Folkpark.

5.8 Dans på Bergö med Marlenes vid UF lokalen kl. 21-02. Arr. Bergö UF.

6.8 Allsång på Pörtom hembygdsmu-seums museiområde kl. 14.00. Pro-gramledare: Lasse Eriksson. Arr. Pörtom hembygdsförening rf.

11.8 Dans i Åminne med Pökerz, Cotton Eye Joe och Stompin’ Shoes. E Street i puben, Sky Disco. Arr. Åminne Folkpark.

11.8 Resa till Särkänniemi för högstadi-ets och andra stadiets elever, även för de som börjar i åk 7. Resans pris för åkband, inträde och buss är samman-lagt 40 € (normalpris 60). Anmäl dig senast 7.8 och helst via länken som finns på www.malax.fi/fritid/evenemang/ eller ring växeln 06 3477 111. Begränsat antal platser. Resan är tobaks- och rusmedelsfri. Avboka senast 48 tim-mar före avresa. Vid oanmäld från-varo debiteras 20 €. Arr. Malax kom-mun.

13.8 Seniordans i Åminne med Sirocco. Arr. Åminne Folkpark.

13.8 Blommornas dag vid Brinkens mu-seum kl. 13.00. Arr. Malax museiför-ening.

19.8 Resa till Power Park. Se mera på Fa-cebook och hemsida. Arr. Petalax UF.

28.8-5.12 100 dagar Budkavle från by till by. Med i nationella programmet för Finland 100 år. En stafett på 100 da-gar och 100 sträckor. Målet är att budkavlen når alla kommundelar in-nan den når fram till självständighets-festen i Pixnehallen 5.12.2017. Bud-kavlen far dagligen från en kommu-ninvånare till nästa genom promenad, löpning, cykel, rullator eller annan form av motion. Arr. Malax kommun.

31.8-1.9 Tidsresa till 1917 för åk 8 på Arstu hembygdsområde. Arr. Hembygdsför-eningarna i Petalax, Bergö och Kors-näs, museiföreningen i Malax, hög-stadiet i Petalax och BARK.

SEPTEMBER
1-30.9 Månadens naturbild.
Priser lottas ut varje månad och alla kan delta. Bilder från Malax och Korsnäs samlas in per månad och görs till ett bildspel. Bildspelet visas på fester, hemsidan och sociala medier. Månadens naturbild kan skickas in varje månad t.o.m. oktober 2017. Arr. Malax kommun.

8-10.9 Kulturresa till Helsingfors. Vi firar Finland 100 år i trevligt sällskap och bor på hotel Marski (mitt i stan). Mera info i juni på ma-lax.fi/fritid/evenemang/. Arr. Malax kommun.

10.9 Regiontävling Höstkast (OT). Friid-rott i Pixne kl. 13.00. Arr. Malax IF.

10.9 Europeiska kulturmiljödagen kl. 13.00. Tema: Tillsammans i naturen. Arr. Malax museiförening.

16.9 Skärgårdsmarknad på Bergö.
Arr. Marknadskommittén för Bergö skärgårdsmarknad.

23.9 Höstplöjning med veterantraktorer och hästar kl. 10-14 i Övermalax, Lillhelgeåback-vägen. Arr. Malax ve-teran-traktorförening rf.

23.9 Dans i Åminne med Donnes och Engdahls. Lester i puben. Arr. Åminne Folkpark.

29.9 Ukrainska folkdansgruppen VOLYN uppträder i Yttermalax skola kl. 12.00. Arr Malax kommun

7.10 Sen kväll i Åminne med Christoffer Strandberg och Tits Rifle. Arr. Åminne Folkpark.

9.10 Malaxdagen, Malax 410 år. Tema: ”Vi tackar”. Arr. Malax kommun.

?.10 Vi har biljetter till musikalerna Billy Elliot och Ingvar i Vasa i oktober; mer info senare.

5.12 Skolornas självständighetsfest i Pixnehallen. Gemensam fest för alla skolor med programinslag kring Fin-land 100 år. Arr. Malax kommun.

5.12 Självständighetsfest för
allmänheten i Pixnehallen. Med tal, musik, uppvisningar, en del inslag från skolorna samt kaffe med tårta. Arr. Malax kommun.

 

Senast uppdaterad 16.06.2017 13:28