Evenemang

Evenemang

Finland 100ars firande annons v5

Finlands 100-årsjubileum evenemang i Malax

Budkavle anmal dig 31 7 2017

Anmäl dig genom att klicka på länken HÄR

Månadens naturbild håller på varje månad till oktober:

Manadens naturbild 03b

Augusti

  • Budkavle från by till by!
    Motionsbudkavlen startar måndag 28.8 i och med ett jippo som ordnas för kommuninvånarna. Budkavlen förs från en kommuninvånare till nästa genom promenad, löpning, cykel, rullator eller annan form av motion/rörelse, en sträcka per dag. Budkavlen utmynnar i att den bärs fram på Malax självständighetsfest tisdag 5.12.2017 i Idrottshallen i Pixne. Om du är intresserad av att delta, anmäl dig senast 22.6 här


December

  • Skolornas självständighetsfest 5.12.2017 i Pixnehallen
    Skolorna ordnar en större fest gemensamt och alla skolor har egna programinslag som kretsar kring Finland 100 år under festen. En stor gemensam kör övar in sånger. Skolorna har en skild programkommitté.
  • Självständighetsfest 5.12.2017 i Pixnehallen för allmänheten
    Mera info kommer senare.

 


Evenemang

Denna version av evenemangskalendern är uppdaterad 24.5.2017. Det är möjligt att vissa uppgifter inte stämmer. Kolla uppdaterade evenemang på malax.fi/fritid/evenemang/, events.osterbotten.fi, vasaregionen.fi/fritid-och-aktiviteter/evenemangskalender eller på respektive arrangörs hem-sida.

Du hittar även evenemang på Facebook, ”Fritid och kultur i Malax”, ”Anders Hendricksson-Fritidssekreterare” samt ”Malax kommun – Maalahden kunta”.

Brinkens museum
Museivägen 5, Malax. 27.6–5.8.2017. Tisdag-lördag kl. 13-18 (må och sö stängt), öv-riga tider enligt överenskommelse. Hemsida: museum.malax.fi

Kvarkens båtmuseum
Åminnevägen 433, Malax. 27.6–6.8.2017. Tisdag-söndag kl. 13-18 (må stängt),
övriga tider enligt överenskommelse. Hemsida: museum.malax.fi

Knösgården
Malaxvägen/Knöstået 1, Övermalax.
Mer info fås av Övermalax byaråd, Maria Risberg tfn 0500 933 842.

Bergö hembygdsmuseum, Klockargården
Hamnfladavägen 36 A, Bergö. Öppet 28.6-30.8.2017 onsdagar kl. 18-20.
Övriga tider enligt överenskommelse, P-E Berglund tfn 040 0165 685.
Hemsida: bergo.hembygd.fi och bergo.fi

Hembygdsmuseet i Petalax
Kyrkbacken, Petalax. Mer info fås av Margareta Björkholm, 050 495 9887.
Hemsida: bykiston.fi/museet

Pörtom hembygdsmuseum
Riksåttan 4720, 66270 Närpes. Museet öppet juli månad varje dag kl 12-17.
Konstutställning av Maj Granholm på Alholma gård. Hemsida: portom.hembygd.fi

Bergö vandringsled
På Bergö finner du en vacker uppmärkt 7 km lång vandringsled som leder dig genom Granöskogens träsk, berg och klippor. Längs vandringsleden finns rastplatser, info-tavlor, 100-tals konstverk samt grillkåtan Adolf, som får användas av alla.

AUGUSTI

1-31.8 Månadens naturbild.
Priser lottas ut varje månad och alla kan delta. Bilder från Malax och Korsnäs samlas in per månad och görs till ett bildspel. Bildspelet visas på fester, hemsidan och sociala medier. Månadens naturbild kan skickas in varje månad t.o.m. oktober 2017. Arr. Malax kommun.

19.8 Resa till Power Park. Se mera på Fa-cebook och hemsida. Arr. Petalax UF.

28.8-5.12 100 dagar Budkavle från by till by. Med i nationella programmet för Finland 100 år. En stafett på 100 da-gar och 100 sträckor. Målet är att budkavlen når alla kommundelar in-nan den når fram till självständighets-festen i Pixnehallen 5.12.2017. Bud-kavlen far dagligen från en kommu-ninvånare till nästa genom promenad, löpning, cykel, rullator eller annan form av motion. Arr. Malax kommun.

31.8-1.9 Tidsresa till 1917 för åk 8 på Arstu hembygdsområde. Arr. Hembygdsför-eningarna i Petalax, Bergö och Kors-näs, museiföreningen i Malax, hög-stadiet i Petalax och BARK.

SEPTEMBER
1-30.9 Månadens naturbild.
Priser lottas ut varje månad och alla kan delta. Bilder från Malax och Korsnäs samlas in per månad och görs till ett bildspel. Bildspelet visas på fester, hemsidan och sociala medier. Månadens naturbild kan skickas in varje månad t.o.m. oktober 2017. Arr. Malax kommun.

8-10.9 Kulturresa till Helsingfors. Vi firar Finland 100 år i trevligt sällskap och bor på hotel Marski (mitt i stan). Mera info i juni på ma-lax.fi/fritid/evenemang/. Arr. Malax kommun.

10.9 Regiontävling Höstkast (OT). Friid-rott i Pixne kl. 13.00. Arr. Malax IF.

10.9 Europeiska kulturmiljödagen kl. 13.00. Tema: Tillsammans i naturen. Arr. Malax museiförening.

16.9 Skärgårdsmarknad på Bergö.
Arr. Marknadskommittén för Bergö skärgårdsmarknad.

23.9 Höstplöjning med veterantraktorer och hästar kl. 10-14 i Övermalax, Lillhelgeåback-vägen. Arr. Malax ve-teran-traktorförening rf.

23.9 Dans i Åminne med Donnes och Engdahls. Lester i puben. Arr. Åminne Folkpark.

29.9 Ukrainska folkdansgruppen VOLYN uppträder i Yttermalax skola kl. 12.00. Arr Malax kommun

7.10 Sen kväll i Åminne med Christoffer Strandberg och Tits Rifle. Arr. Åminne Folkpark.

9.10 Malaxdagen, Malax 410 år. Tema: ”Vi tackar”. Arr. Malax kommun.

?.10 Vi har biljetter till musikalerna Billy Elliot och Ingvar i Vasa i oktober; mer info senare.

5.12 Skolornas självständighetsfest i Pixnehallen. Gemensam fest för alla skolor med programinslag kring Fin-land 100 år. Arr. Malax kommun.

5.12 Självständighetsfest för
allmänheten i Pixnehallen. Med tal, musik, uppvisningar, en del inslag från skolorna samt kaffe med tårta. Arr. Malax kommun.

 

Senast uppdaterad 15.08.2017 16:56