Fritid

Kontaktuppgifter

Fritidskansliet
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100

Anders Hendricksson, fritidssekreterare
Tfn 050 373 8346
anders.hendricksson@malax.fi

 

Senast uppdaterad 12.02.2016 10:33